MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 31. jūlijā
Ievietots: 07/08/2019 plkst. 22:37
Labots: 07/08/2019 plkst. 22:38
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1308Par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu Mētrienas pagastāGuntars Dambenieks
2309Par sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” ūdensapgādiGuntars Dambenieks
3310Par Vallijas Sīpolas atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas locekļa Mētrienas pagastā amataInga Lediņa
4311Par zemes lietošanas mērķa maiņuArtūrs Vāvere
5312Par centralizētās apkures sistēmas nodrošināšanu Ļaudonas pagastāArtūrs Portnovs
6313Par grozījumiem 28.03.2019. domes lēmumā Nr.115Edgars Lācis
7314Par centralizētās apkures nodrošināšanu Mārcienas pagastāEdgars Lācis
8315Par zemesgabala ar kadastra Nr.70460080352, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuEdgars Lācis
9316Par nekustamā īpašuma Sarkaņu pagastā “Pilskalns”, kadastra numurs 7090-004-0185, iegūšanu īpašumā uz Madonas novada pašvaldības vārdaAndris Simtnieks
10317Par grozījumiem lokālplānojuma darba uzdevumā Nr.LP-2019-08 lokālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašuma “Strauti”
Pielikums
Inese Solozemniece
11318Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Birztaliņas, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
12319Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Brūklenes”, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
13320Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunliede” (zemes vienības kadastra apzīmējums 70680040035), Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
14321Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunliede”(zemes vienības kadastra apzīmējums 70680040036), Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
15322Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kauļi 2”(zemes vienības kadastra apzīmējums 70680100039), Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
16323Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kauļi 2”(zemes vienības kadastra apzīmējums 70680100038), Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
17324Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Liednieki”, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
18325Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Liedstrautiņi”, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
19326Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Mežstrauti, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
20327Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozollīči”, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
21328Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Riedari”, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
22329Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vērmi”, Liezēres pagastā, Madonas novadāInese Solozemniece
23330Par finansējum piešķiršanu Sporta un atpūtas bāzei “Smeceres sils”Indra Kārkliņa
24331Par patapinājuma līguma pagarināšanu ar biedrību “Madonas dzīvnieku draugi”Guntis Ķeveris
25332Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
26333Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555Agris Lungevičs
27334Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Madonā, Daugavas ielā 20ARamona Vucāne
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums