MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 23. jūlijā
Ievietots: 28/07/2019 plkst. 17:47
Labots: 28/07/2019 plkst. 17:49
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1291Par saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2292Par Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes pārziņā esoša transportlīdzekļa izslēgšanu no grāmatvedības uzskaitesAgris Lungevičs
3294Par cirsmu novērtēšanu un sagatavošanu izsoleiAgris Lungevičs
4295Par nekustamā īpašuma Ozolkalna ezermala atsavināšanuAgris Lungevičs
5296Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Inese Solozemniece
6297Par zemes ierīcības projekta izstrādes izmaksu apmaksāšanu nekustamam īpašumam “Silieši” Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
7298Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12
Pielikums
Agris Lungevičs
8299Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Agris Lungevičs
9300Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, Madonas pilsētā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībāmAgris Lungevičs
10301Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem xxx, xxx, Madonas pilsētā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībāmAgris Lungevičs
11302Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam xxx, Madonas pilsētā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībāmAgris Lungevičs
12303Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Agris Lungevičs
13304Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījums Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikumsAgris Lungevičs
14305Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma ielā 8, MadonāAgris Lungevičs
15306Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma ielā 18, MadonāAgris Lungevičs
16307Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Priežu ielā 13, MadonāAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums