MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 27. jūnijā
Ievietots: 01/07/2019 plkst. 18:11
Labots: 01/07/2019 plkst. 18:12
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1270Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” projekta “Siltumtīklu izbūve Madonā” realizācijaiUldis Lielvalodis
2271Par ceļa Nr. 137 “uz Saulrietiem’’ iekļaušanu Aronas pagasta ceļu reģistrā un grāmatvedības uzskaitēAndrejs Piekalns
3272Par ceļa posma izslēgšanu no Aronas pagasta ceļu reģistra un grāmatvedības uzskaitesAndrejs Piekalns
4273Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanuAndrejs Piekalns
5274Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanuArtis Mūrmanis
6275Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0204 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, atdalīšanuArtis Mūrmanis
7276Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes feldšerpunkta uzturēšanaiEdgars Lācis
8277Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes feldšerpunkta telpu remontamEdgars Lācis
9278Par lietus ūdens kanalizācijas tīkla pārbūvi Dzelzavas pagasta Lauku ielas posmāAndrejs Jankovskis
10279Par Dzelzavas pagasta Kļavu ielas sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcijuAndrejs Jankovskis
11280Par nekustamā īpašuma “Liezēres kapsēta” pārņemšanu bezatlīdzības lietošanāĀris Vilšķērsts
12281Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu
Pielikums
Helmuts Pujats
13282Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumāEvita Zāle
14283Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Daiga Iraida
15284Par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu, sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2019.gadā
Pielikums
Daiga Iraida
16285Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
17286Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” Ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/088 īstenošanaiIndra Kārkliņa
18287Par Madonas novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatuĀris Vilšķērsts
19288Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamZigfrīds Gora
20289Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” aizņēmuma ņemšanu pret komercķīluMāris Belorags
21290Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” ietvaros veiktās iepirkuma procedūras “Būvdarbi projektam madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā” id.Nr. MNP2018/44_ERAF pārtraukšanuInese Solozemniece
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums