MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 18. jūnijā
Ievietots: 20/06/2019 plkst. 16:24
Labots: 20/06/2019 plkst. 16:27
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1235Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pauze AD” projekta apstiprināšanas gadījumāAgris Lungevičs
2236Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums Ozolu iela 6-2, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
3237Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums “Pumpuri 3” -3, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
4238Par līguma “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” pagarināšanu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs””Agris Lungevičs
5239Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ritentiņš” projekta “Šūšanas un izšūšanas prasmju pilnveidošana Praulienas pagastā” īstenošanaiAgris Lungevičs
6240Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „ Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā” īstenošanaiAgris Lungevičs
7241Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Lazdonas pagasta Rāceņu ezerā” īstenošanaiAgris Lungevičs
8242Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Madonas novadā” īstenošanaiAgris Lungevičs
9243Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sarkaņu ciemā, Sarkaņu pagastāAgris Lungevičs
10244Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
11245Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Mārcienas pagastāAgris Lungevičs
12246Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Mārcienas pagastāAgris Lungevičs
13247Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Mētrienas ciemā, Mētrienas pagastāAgris Lungevičs
14248Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Praulienas pagastāAgris Lungevičs
15249Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
16250Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Praulienas ciemā, Praulienas pagastāAgris Lungevičs
17251Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Praulienas ciemā, Praulienas pagastāAgris Lungevičs
18252Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Ošupes pagastāAgris Lungevičs
19253Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
20254Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam xxxAgris Lungevičs
21255Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma xxx pagastsAgris Lungevičs
22256Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam xxx un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Agris Lungevičs
23257Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Dzelzavas pagastāAgris Lungevičs
24258Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības dzīvokļu remontiemAgris Lungevičs
25259Par finansējuma piešķiršanu atbalsta sienas Saules ielā 2, Madonā remontamAgris Lungevičs
26260Par līdzfinansējuma pieprasīšanu Satiksmes ministrijai Rūpniecības ielas (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) atjaunošanai Madonā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
27261Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas klavieru iegādeiAgris Lungevičs
28262Par finansiālu atbalstu TDA “Vidzeme” koncertbraucienam uz KarpatiemAgris Lungevičs
29263Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem
Pielikums
Agris Lungevičs
30264Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
31265Par biedrības “Mēs saviem bērniem” finansējuma pieprasījumu aktivitātēm 2019. gadāAgris Lungevičs
32266Par Madonas reģiona audžuģimeņu biedrības “Spēkavots” finansējuma pieprasījumu aktivitātēm 2019. gadāAgris Lungevičs
33267Par papildus finansējuma piešķiršanu pasākuma “Ezera Skaņas” organizēšanaiAgris Lungevičs
34268Par papildus atbalstu Latviešu mūzikas svētku organizēšanaiAgris Lungevičs
35269Par līdzekļu piešķiršanu apkures sistēmas renovācijai un granulu katla uzstādīšanai Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums