MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 25. aprīlī
Ievietots: 29/04/2019 plkst. 16:33
Labots: 30/04/2019 plkst. 08:50
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1154Par SIA “Madonas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanuOskars Janovičs
2155Par pašvaldības SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums un SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā
Pielikums
Artis Mūrmanis
3156Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumamArtūrs Portnovs
4157Par feldšerpunkta izveidošanu Bērzaunes pagastāEdgars Lācis
5158Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Edgars Lācis
6159Par pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Dārziņi 1’’, Bērzaune, Bērzaunes pagastā, atsavināšanuEdgars Lācis
7160Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanuĀris Vilšķērsts
8161Par zemes īpašuma sadali un lietošanas mērķa maiņuAndrejs Jankovskis
9162Par pašvaldībai piederošo ēku nojaukšanuAndrejs Jankovskis
10163Par dzīvokļa īpašuma - Ozolu iela 6-2, Ozoli, Liezēres pagasts, ierakstīšanu zemesgrāmatāArtūrs Vāvere
11164Par dzīvokļa īpašuma –“Pumpuri 3” -8, Liezēres pagasts, ierakstīšanu zemesgrāmatāArtūrs Vāvere
12165Par dzīvokļa īpašuma - Vidzemes iela 3-19, Liezēre, Liezēres pagasts, ierakstīšanu zemesgrāmatāArtūrs Vāvere
13166Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveideAigars Šķēls
14167Par zemes vienību sadali un apvienošanu valsts vietējam autoceļam V880 “Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi”
Pielikums
Edgars Gailums
15168Par projektēšanas un autoruzraudzības darbu finansēšanuEdgars Gailums
16169Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valdemāra iela 12, Madona nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli
Pielikums
Guntis Ķeveris
17170Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 9, Madona nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli
Pielikums
Guntis Ķeveris
18171Par aprūpes mājās pakalpojuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
Pielikums
Zigfrīds Gora
19172Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
20173Par Madonas novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanuBiruta Vindele
21174Par finansējuma piešķiršanu projekta “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes atjaunošana – jaunu multifunkcionālo kopētāju iegāde” īstenošanaiSolvita Seržāne
22175Par optiskā kabeļa ierīkošanu Madonas pašvaldības iestādēmSolvita Seržāne
23176Par finansiālo atbalstu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanaiSolvita Seržāne
24177Par pirmsskolas izglītības grupu Mārcienas pagastāSolvita Seržāne
25178Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamZigfrīds Gora
26179Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Andrejs Jankovskis
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums