MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 16. aprīlī
Ievietots: 24/04/2019 plkst. 13:44
Labots: 24/04/2019 plkst. 13:46
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1136Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Kontaktligzda” projekta realizācijaiAgris Lungevičs
2137Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunpilsnieki 1”, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
3138Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/011 ”Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” īstenošanaiAgris Lungevičs
4139Par aizņēmuma ņemšanu lifta izbūvei bērnudārza ēkā Ļaudonas pansionāta vajadzībāmAgris Lungevičs
5140Par dāvinājuma pieņemšanu no Meža pārstrādes kooperatīvās sabiedrības GAIZIŅŠAgris Lungevičs
6141Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA IVARS & KO
Pielikums
Agris Lungevičs
7142Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA ĪPAŠUMI AK
Pielikums
Agris Lungevičs
8143Par dāvinājuma pieņemšanu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvāņi
Pielikums
Agris Lungevičs
9144Par dāvinājuma pieņemšanu no SIA TURBO AK
Pielikums
Agris Lungevičs
10145Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam “xxxi”, Dzelzavas pagastsAgris Lungevičs
11146Par lokālplānojumu nekustamā īpašumā
Pielikums
Agris Lungevičs
12147Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Salas”, Ļaudonas pagastā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībāmAgris Lungevičs
13148Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2a-3, Madonā atsavināšanuAgris Lungevičs
14149Par atbalstu Ineses Jakobi jubilejas kataloga izdošanaiAgris Lungevičs
15150Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas vasaras deju nometnēmAgris Lungevičs
16151Par atbalstu grāmatas “Savs nāk! Sāviena” izdošanaiAgris Lungevičs
17152Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
18153Par finansiālu atbalstu dalībai mūzikas izpildītāju konkursā StokholmāAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums