MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 28. februārī
Ievietots: 05/03/2019 plkst. 10:33
Labots: 27/03/2019 plkst. 14:31
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
145Par uzturēšanās maksu Madonas novada pašvaldības pansionātosZigfrīds Gora
246Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Stepes 2”-1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads atsavināšanuĀris Vilšķērsts
347Par pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Stepes 2”-4, Kalsnavas pagasts, Madonas novads atsavināšanuĀris Vilšķērsts
448Par Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads atsavināšanas ierosinājumuĀris Vilšķērsts
549Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes nolikumāĀris Vilšķērsts
650Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma “Zvidzienas kopmītnes” dzīvoklis Nr. 2, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAigars Šķēls
751Par apkures tarifu noteikšanuAigars Šķēls
852Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70820120191 ar platību 0,05 ha pārņemšanu pašvaldības valdījumāAigars Šķēls
953Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 1-15, Ošupe, Ošupes pagasts atsavināšanas lēmuma atcelšanuAigars Šķēls
1054Par dzīvokļa Nr.8 Stacijas ielā 3, Mārcienā atsavināšanas procesa pārtraukšanu un atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvāEdgars Lācis
1155Par grozījumiem Madonas novada Mārcienas pagasta pārvaldes nolikumāEdgars Lācis
1256Par speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu un dzīvojamās telpas izīrēšanu kvalificētam speciālistamEdgars Lācis
1357Par zemes lietošanas mērķa maiņu Bērzaunes pagastāEdgars Lācis
1458Par ceļa posma izslēgšanu no Liezēres pagasta ceļu saraksta un grāmatvedības uzskaitesArtūrs Vāvere
1559Par transportlīdzekļa pārdošanu otrajā izsolēArtūrs Vāvere
1660Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Pumpuri 3” -3, Liezēres pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtūrs Vāvere
1762Par Lazdonas feldšeru punktuJānis Rieksts
1863Par grozījumiem Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes nolikumāAndrejs Piekalns
1964Par grozījumiem Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes nolikumāValdis Gotlaufs
2065Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes nolikumāĀris Vilšķērsts
2166Par mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitālāIndra Kārkliņa
2267Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašumā “Vestienas muiža”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0216 8001Indra Kārkliņa
2368Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta iesniegumu “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā”Indra Kārkliņa
2469Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Lazdonas pagasta Rāceņu ezerā”Indra Kārkliņa
2570Par darbības programmas Izaugsme un nodarbinātībaIndra Kārkliņa
2671Par aizņēmuma ņemšanu projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei, projektam “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, Ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/082Indra Kārkliņa
2772Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas atjaunošana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” ekspertīzeiIndra Kārkliņa
2873Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumāĀris Vilšķērsts
2974Par Madonas novada pašvaldības Fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisijas izveidošanu
Pielikums
Gerda Kvanta
3075Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumiemGerda Kvanta
3176Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 20-7-49, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu-Āris VilšķērstsĀris Vilšķērsts
3277Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam “Talejas ezers”, Vestienas pagastsIlona Zeltiņa
3378Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam “xxx”, Bērzaunes pagastsIlona Zeltiņa
3479Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam “xxx”, Lazdonas pagastsIlona Zeltiņa
3580Par zemes platības precizēšanuIlona Zeltiņa
3681Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Dzelzavas pagastāIlona Zeltiņa
3782Par zemesgabalu apvienošanu Aronas pagastāAndris Rieba
3883Par zemesgabalu apvienošanu Madonas pilsētāAndris Rieba
3984Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
4085Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 26, MadonāĀris Vilšķērsts
4186Par Latvijas savienības “Černobiļa” Madonas reģiona koordinatora iesniegumuZigfrīds Gora
4287Par transporta izdevumu apmaksu uz Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu izglītības iestādiSolvita Seržāne
4388Par Dzelzavas internātpamatskolas nosaukuma maiņuSolvita Seržāne
4489Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa - 2019 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
4590Par Madonas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa - 2019 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
4691Par grozījumiem Kalsnavas pamatskolas nolikumāSolvita Seržāne
4792Par finansiālu atbalstu Kristiāna Dāvida pamatskolaiSolvita Seržāne
4893Par grozījumiem Jaunatnes lietu komisijas sastāvāSolvita Seržāne
4994Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Biruta Vindele
5095Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa - PEUGEOT-PARTNER, reģistrācijas Nr.FM1267 izslēgšanas no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiĀris Vilšķērsts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums