MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2019. gada 31. janvārī
Ievietots: 04/02/2019 plkst. 17:11
Labots: 25/02/2019 plkst. 16:44
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
126Par transportlīdzekļa pārdošanu atkārtotā izsolēAigars Šķēls
227Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (protokols Nr.5,31.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.7 “Liezēres pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis”Artūrs Vāvere
328Par nekustamā īpašuma “Toliņu grantsbedres” piekritību pašvaldībaiArtūrs Vāvere
429Par deleģējuma līguma slēgšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Ilona Zeltiņa
530Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aiviekstes māja 27”-23, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāAgris Lungevičs
631Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Indrāni” 1 Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
732Par zemes lietošanas mērķa maiņu Aronas pagastāAgris Lungevičs
833Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai biedrības īpašumāHelmuts Pujats
934Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Gerda Kvanta
1035Par valsts vietējā autoceļa V880 “Bērzaune – Viesūnēni – Zīdiņi” posma no km 0,00 līdz km 0,11 pārņemšanu bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpašumā
Pielikums
Edgars Gailums
1136Par papildus darbiem ES struktūrfondu projektā Nr.5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”Nauris Volkovs
1237Par investīcijām Madonas pilsētas kultūras nama materiāli tehniskajā bāzēInga Arāja
1338Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Inga Arāja
1439Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Solvita Seržāne
1540Par Madonas novada pašvaldības bilancē esoša pamatlīdzekļa izslēgšanu no grāmatvedības uzskaitesGuntis Ķeveris
1642Par finansējuma piešķiršanu funkcionālā audita veikšanaiAgris Lungevičs
1743Par Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadāNauris Volkovs
1844Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veikšanaiGuntis Ķeveris
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums