MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 22. janvārī
Ievietots: 25/01/2019 plkst. 09:35
Labots: 29/01/2019 plkst. 08:44
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
11Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanuAgris Lungevičs
22Par siltummezgla izbūvi Degumnieku pamatskolāAgris Lungevičs
33Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Brūklenāji”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAgris Lungevičs
44Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanuAgris Lungevičs
55Par bezcerīgo debitoru parāda norakstīšanuAgris Lungevičs
66Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
77Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 20-5-15, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu-Agris LungevičsAgris Lungevičs
88Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2019.gada nolikumu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
99Par Uzņēmēju sadarbības projektu konkursa 2019.gada nolikumu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
1010Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2019.gada nolikumu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
1111Par biedrības Rollertour iesniegumuAgris Lungevičs
1212Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018.lēmumā Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.) “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumosAgris Lungevičs
1313Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ošupes pagastāAgris Lungevičs
1414Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ošupes pagastāAgris Lungevičs
1515Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ošupes pagastāAgris Lungevičs
1616Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Liezēres pagastāAgris Lungevičs
1717Par zemes lietošanas mērķa maiņu Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
1818Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
1919Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam Nr. 8.3.4.016I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Pielikums
Agris Lungevičs
2020Par dzīvokļa īpašuma Gaiziņa iela 5-12, Bērzaunes pagasts, Madonas novads pārņemšanu pašvaldības īpašumāAgris Lungevičs
2121Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Augu ielā 24, MadonāAgris Lungevičs
2222Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
2323Par Madonas novada mazo vokālistu konkursa “Cīrulītis – 2019” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2424Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
2525Par SIA “Madonas namsaimnieks” valdes locekļa iecelšanas amatā saskaņošanuIvars Miķelsons
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums