MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 28. decembrī
Ievietots: 30/12/2018 plkst. 09:53
Labots: 28/02/2019 plkst. 09:02
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1532Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktores iecelšanu amatāĀris Vilšķērsts
2533Par Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatāĀris Vilšķērsts
3534Par pašvaldības nekustamā īpašuma „MPS Kalsnavas māja 13”-1, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
4535Par pašvaldības nekustamā īpašuma „MPS Kalsnavas māja 13”-4, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
5536Par dzīvokļa īpašuma maiņu un nosacītās cenas apstiprināšanu Kalsnavas pagastāArtis Mūrmanis
6537Par Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pārvaldes pārziņā esošā transportlīdzekļa atsavināšanu
Pielikums
Artis Mūrmanis
7538Par zemesgabala “Darbnīcas” ar kadastra Nr.7076 008 0408 ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondāAndris Dzenovskis
8539Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ceriņu iela 2, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads LV-4834Mārtiņš Tomiņš
9540Par sanitāro cirti Madonas novada pašvaldībai piekritīgajā meža īpašumā Ošupes pagastā “Pagasta meži”, kadastra apzīmējums 7082 005 0062Aigars Šķēls
10541Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesienas iela 24”, Lautere, Aronas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAndrejs Piekalns
11542Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Aronas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAndrejs Piekalns
12543Par Mārcienas pagasta pārvaldes uzskaitē esošo dzīvokļu un nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa pārtraukšanu un atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvāEdgars Lācis
13544Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Jaunkaļņi” Liezēres pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanuArtūrs Vāvere
14545Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavu iela 13, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAndrejs Jankovskis
15546Par nekustamā īpašuma „Kalnāju Āriņi” atsavināšanuAgris Lungevičs
16547Par pašvaldības lēmuma izpildi un vienošanās slēgšanuHelmuts Pujats
17548Par zemes vienības iegādiHelmuts Pujats
18549Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Inese Solozemniece
19550Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 18a-18, Madonā atsavināšanuGuntis Ķeveris
20551Par Madonas novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pielikums
Inga Arāja
21552Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
22553Par Madonas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika
Pielikums
Biruta Vindele
23554Par priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”Valda Kļaviņa
24555Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanuxĀris Vilšķērsts
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums