MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 31. oktobrī
Ievietots: 05/11/2018 plkst. 17:35
Labots: 07/11/2018 plkst. 16:38
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1433Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēšanu
Pielikums
Ilze Jansiņa
2434Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums
Ilze Jansiņa
3435Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana” īstenošanaiKristīne Drozdova
4436Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības finansētu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībāmKristīne Drozdova
5437Par Dzelzavas pansionāta iesniegumuAnita Dagnija Glaudāne
6438Par finanšu līdzekļu atgriešanuAigars Šķēls
7439Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Skolas iela 11 7, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAigars Šķēls
8440Par telpu Skolas ielā 10, Degumniekos, Ošupes pagasts nodošanu bezatlīdzības lietošanāAigars Šķēls
9441Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Indrāni” Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumuAndrejs Jankovskis
10442Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa J.Ramaņa ielā 9 11, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, atsavināšanuAndris Simtnieks
11443Par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7096 001 0063 daļas un ceļa posma Vestienas pagastā nodošanu valstijMarika Zembaha
12444“Par pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas ar zemi, kas atrodas Madonas novada Barkavas pagastā, kadastra numurs 7044 008 0147, atsavināšanu”
Pielikums
Mārtiņš Tomiņš
13445“Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Madonas novada Barkavas pagastā, kadastra numurs 7044 008 0124, atsavināšanu” otras izsoles rīkošanu
Pielikums
Mārtiņš Tomiņš
14446Par lietus kanalizācijas sakārtošanu Barkavas ciema Jaunās ielas teritorijāMārtiņš Tomiņš
15447Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanaiIlona Zeltiņa
16448Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2009., lēmumā Nr. 16 (protokols Nr. 17) Par pilsētas zemes piederību, piekritībuIndra Kārkliņa
17449Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012. lēmumā Nr. 37 (protokols Nr. 6) “Par pilsētas zemes piederību, piekritību”Indra Kārkliņa
18450Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
19451Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas “100 gadi esības vējos” (darba nosaukums “Piedzimt kopā ar Latviju”)Inga Arāja
20452Par finansiālu atbalstu Ziemassvētku labdarības koncertu organizēšanaiInga Arāja
21453Par finansiālu atbalstu Ulda Ausekļa grāmatas “Četras otas” izdošanaiInga Arāja
22454Par finansiālu atbalstu Pāvila Kamolas dzejoļu grāmatas izdošanaiInga Arāja
23455Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā”Inga Arāja
24456Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Helmuts Pujats
25457Par transporta izdevumu apmaksu Liezēres pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
26458Par transporta izdevumu apmaksu Aronas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
27459Par transporta izdevumu apmaksu uz Madonas novada pašvaldības interešu izglītības iestādēmSolvita Seržāne
28460Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
29461Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
30462Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādeiĀris Vilšķērsts
31463Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā
Pielikums
Āris Vilšķērsts
32464Par finansējuma piešķiršanu Sporta un atpūtas bāzei “Smeceres sils”Agris Lungevičs
33465Par zemes vienības daļas izveidi apbūves tiesības reģistrēšanai īpašumā “Vestienas muiža”, Vestienas pagastā un apbūves tiesības līguma slēgšanuIndra Kārkliņa
34466Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības apbalvojumu naudas balvāmSolvita Seržāne
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums