MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2018. gada 23. oktobrī
Ievietots: 26/10/2018 plkst. 09:26
Labots: 26/10/2018 plkst. 09:26
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1416Par grozījumiem 2018.gada 22.maija lēmumā Nr.184 (protokols Nr.8, 6.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitāla palielināšanai projekta “Automatizēta granulu – šķeldas katla uzstādīšana Liezēres pagasta Liezēres ciema katlu mājā” līdzfinansējuma nodrošināšanai”Agris Lungevičs
2417Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 18a-18, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAgris Lungevičs
3418Par dzīvokļa īpašuma Augu iela 16-2, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAgris Lungevičs
4419Par finansējuma piešķiršanu gumijas seguma ieklāšanas darbiem un jauna apgaismojuma izbūvei Madonas pilsētas izglītības iestāžu rotaļu laukumosAgris Lungevičs
5420Par papildus finansējuma piešķiršanu “Ģitāristu sesijas” organizēšanaiAgris Lungevičs
6421Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”” precizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
7422Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Agris Lungevičs
8423Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Agris Lungevičs
9424Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Agris Lungevičs
10425Par „Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
11426Par “Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu organizēšanas kārtības” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
12427Par pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
13428Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu studējošajiem medicīnāAgris Lungevičs
14429Par finansējuma piešķiršanu pedagogu kompensāciju segšanaiAgris Lungevičs
15430Par ”Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
16431Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanuAgris Lungevičs
17432Par finansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 21, Madonā auto stāvlaukuma izbūvei Agris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums