MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 27. septembrī
Ievietots: 02/10/2018 plkst. 08:58
Labots: 02/10/2018 plkst. 09:03
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1377Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”Uldis Lielvalodis
2378Par saistošajiem noteikumiem “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Pielikums 1 Pielikums 2
Ilze Jansiņa
3379Par saistošajiem noteikumiem “ Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”
Pielikums 1 Pielikums 2
Ilze Jansiņa
4380Par dzīvokļa Nr.8 Stacijas ielā 3, Mārcienas pagastā atsavināšanuEdgars Lācis
5381Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017.lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) „ Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Edgars Lācis
6382Par finansējumu jumta renovācijaiArtūrs Vāvere
7383Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Mēs – Barkavas pagastam” apstiprinātajam LEADER programmas projektam “Šūšanas prasmju pilnveidošana Barkavas pagastā”Aleksandrs Šrubs
8384Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000007 aprīkojuma iegādeiArtūrs Portnovs
9385Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Dzelzavas pagastāAndris Rieba
10386Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Aronas pagastāAndris Rieba
11387Par sporta deju kluba „RONDO” atbrīvošanu no telpu nomas maksasInga Arāja
12388Par “ART MANAGEMENT GROUP” SIA atbrīvošanu no telpu nomas maksasInga Arāja
13389Par finansiālu atbalstu Andas Līces grāmatas “Vēlreiz” izdošanaiInga Arāja
14390Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu ”Inga Arāja
15391Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatuHelmuts Pujats
16392Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatuHelmuts Pujats
17393Par pirkuma līguma noslēgšanu
Pielikums
Helmuts Pujats
18394Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nerezidenta īpašumāEvita Zāle
19395Par ideju konkursa “Madonas pilsētas vides objektu dizaina izstrāde” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agnese Silupa
20396Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Rupsala“
Pielikums
Zigfrīds Gora
21397Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Miglas Mežs”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuZigfrīds Gora
22398Par par ēku nekustamā īpašuma un zemes vienības nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums
Zigfrīds Gora
23399Par aizņēmuma ņemšanu apkures katlu nomaiņai Degumnieku pamatskolas katlu mājāAigars Šķēls
24400Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
25401Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2A-7, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuGuntis Ķeveris
26402Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 24A-22 Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuGuntis Ķeveris
27403Par lietveža amata vietas izveidošanu uz noteiktu laiku Īpašumu uzturēšanas nodaļāGuntis Ķeveris
28404Par papildus finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļaiGuntis Ķeveris
29405Par izmaiņām Koku ciršanas komisijas sastāvāGuntis Ķeveris
30406Par grozījumiem nolikumā “Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem”Solvita Seržāne
31407Par Madonas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvuSolvita Seržāne
32408Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
33409Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amata konkursa apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
34410Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā
Pielikums
Solvita Seržāne
35411Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Solvita Seržāne
36412 Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Solvita Seržāne
37413Par papildu finansējuma sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
Pielikums
Solvita Seržāne
38414Par priekšfinansējuma piešķiršanu ERASMUS + projektamSolvita Seržāne
39415Par transporta izdevumu apmaksu Ošupes pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēmSolvita Seržāne
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika