MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 30. augustā
Ievietots: 06/09/2018 plkst. 10:42
Labots: 06/09/2018 plkst. 10:52
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1325Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”Uldis Lielvalodis
2326Par grozījumu Madonas pilsētas vidusskolā nolikumā apstiprināšanuSolvita Seržāne
3327Par grozījumu Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikumā apstiprināšanuSolvita Seržāne
4328Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstāSolvita Seržāne
5329Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu studējošajam rezidentūrāSolvita Seržāne
6330Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu studijām medicīnāSolvita Seržāne
7331Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatuSolvita Seržāne
8332Par finansējuma piešķiršanu abonementu “Skolu tiesības” iegādei izglītības iestādēmSolvita Seržāne
9333Par priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivālam MadonāSolvita Seržāne
10334Par xxx iesniegumuSolvita Seržāne
11335Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciemamMāris Belorags
12336Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciemamMāris Belorags
13337Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Bērzaunes pagasta Iedzēnu ciemamMāris Belorags
14338Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” ūdensapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanuMāris Belorags
15339Par pašvaldības ceļa V879- Siliņi, Kalsnavas pagastā nodošanu valstijArtis Mūrmanis
16340Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 2”- 1, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumuArtis Mūrmanis
17341Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 2”Artis Mūrmanis
18342Par nekustamo īpašumu “Trākšu pienotava”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Valdis Gotlaufs
19343Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”
Pielikums
Jānis Rieksts
20344Par finansējuma piešķiršanu smilts grants un smilts atradnei “Līči (Kalnieši)”Artūrs Portnovs
21345Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvjuKlinta Galeja
22346Par aizņēmuma ņemšanu gumijas seguma ieklāšanai un labiekārtošanas darbiem Madonas pilsētas izglītības iestāžu rotaļu laukumosAgnese Silupa
23347Par finansējuma piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai Upes skvērā un Priežu kalnāAgnese Silupa
24348Par aizņēmuma ņemšanu projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei, projektam “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, Ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/082Indra Kārkliņa
25349Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Madonas pilsētā” īstenošanuIndra Kārkliņa
26350Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Pielikums
Ilze Vogina
27351Par pirkuma līguma noslēgšanuHelmuts Pujats
28352Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Praulienas pagastāAndris Rieba
29353Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Madonas pilsētāAndris Rieba
30354Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 70740080018001Andris Rieba
31355Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.06.2018. lēmumā Nr.319 “Par Madonas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”Aleksandrs Šrubs
32356Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
33357Par grāmatvedības izmaksu samazināšanuBiruta Vindele
34358Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem“Zigfrīds Gora
35359Par finansējuma piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem uz A.Eglīša Ļaudonas vidusskoluSolvita Seržāne, Artūrs Portnovs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums