MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 26. jūlijā
Ievietots: 30/07/2018 plkst. 13:26
Labots: 03/08/2018 plkst. 13:28
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1290Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanuMāris Belorags
2291Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Saules ielā 49A-7, Madonā parāda segšanuElga Kišņakova
3292Par finansiālu atbalstu 8. populārās mūzikas festivālam “Zelta šlāgeris”Inga Arāja
4293Par sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu un biedrības dibināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
5294Par nekustamā īpašuma „Zvidzienas kopmītnes” dzīvokļa Nr. 2, Ošupes pagasts, Madonas novads ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAigars Šķēls
6295Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0289 ieskaitīšanu valstij piekritīgās zemēsAndrejs Piekalns
7296Par Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes pārziņā esošā transportlīdzekļa atsavināšanu
Pielikums
Artūrs Vāvere
8297Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/092) īstenošanaiAgris Lungevičs
9298Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanaiAgris Lungevičs
10299Par Pārvaldības plāna 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā apstiprināšanuIlona Gleizde
11300Par grozījumiem 19.03.2013.gada lēmumā Nr.170 “Par valsts meža zemes atsavināšanu un nodošanu Madonas novada pašvaldībai”Ilona Gleizde
12301Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ošupes pagastāAndris Rieba
13302Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ļaudonas pagastāAndris Rieba
14303Par finansējuma piešķiršanu interaktīvajam displejam ar datoru un statīvuAndris Rieba
15304Par nekustamā īpašuma kopīpašuma izbeigšanu un nekustamo īpašumu maiņuAndris Rieba
16305Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsones īpašumāEvita Zāle
17306Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
18307Par zemesgabala ar kadastra Nr.7074 004 0180, Mārcienas pagastā, Madonas novadā īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuĀris Vilšķērsts
19308Par Bērzaunes pagasta pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” jaukta vecuma bērnu grupas atvēršanu Meža ielā 23, Mārcienas pagastāĀris Vilšķērsts
20309Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017.lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25,69.p.)Āris Vilšķērsts
21310Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pļavu iela 6, Madona, Madonas novadsĀris Vilšķērsts
22311Par finansiālu atbalstu jauniešu vasaras nometnei “Kalve 2018”Agris Lungevičs
23312Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70660010025, 70660010024, 70660010026Andris Rieba
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika