MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 27. jūnijā
Ievietots: 28/06/2018 plkst. 17:19
Labots: 28/06/2018 plkst. 17:23
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1250Par apsaimniekošanas, apkures un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Kalsnavas pagastāArtis Mūrmanis
2251Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Aiviekstes māja 23”-2, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanuArtis Mūrmanis
3252Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Aiviekstes māja 23”-3, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanuArtis Mūrmanis
4253Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais pagasta nams”-7, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
5254Par dzīvokļa īpašuma maiņu Kalsnavas pagastāArtis Mūrmanis
6255Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnieši 1 ”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAigars Šķēls
7256Par apkures katlu nomaiņu Degumnieku pamatskolas katlu mājāAigars Šķēls
8257Par zāles pļāvēja iegādi Mētrienas pagasta pārvaldes vajadzībāmAndris Dzenovskis
9258Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiArtūrs Vāvere
10259Par zemes platības precizēšanuAndrejs Jankovskis
11260Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Indrāni” 2 Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAndrejs Jankovskis
12261Par finansējumu automātiskās ugunsaizsardzības un trauksmes signalizācijas ierīkošanai Barkavas pagasta pārvaldes ēkāsMārtiņš Tomiņš
13262Par pirmsskolas grupas izveidi Barkavas pamatskolāSolvita Seržāne
14263Par sagatavošanas klases izveidi J.Norviļa Madonas mūzikas skolā
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6 Pielikums 7 Pielikums 8
Solvita Seržāne
15264Par finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskajā pianistu festivālāSolvita Seržāne
16265Par valsts sociālā atbalsta piešķiršanu Mārcienas sākumskolas skolotājaiSolvita Seržāne
17266Par biedrības “ Madonas Invalīdi” iesniegumuJānis Irbe
18267Par biedrības “Young and Active” iesniegumuJānis Irbe
19268Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Par aktīvu dzīvesveidu” apstiprinātajam LEADER programmas projektam “Konkurētspējas palielināšana Madonas novadā”Indra Kārkliņa
20269Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Kalsnavas jaunieši” apstiprinātajam LEADER programmas projektam “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā”Indra Kārkliņa
21270Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 ”Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” īstenošanaiInese Solozemniece
22271Par nekustamā īpašuma iegādiHelmuts Pujats
23272Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Dzelzavas pagastāAndris Rieba
24273Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
25274Par līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam “Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” deleģētā uzdevuma īstenošanaiZigfrīds Gora
26275Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr. 225 (protokols Nr. 9,30.p.)Zigfrīds Gora
27276Par biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” iesniegumuZigfrīds Gora
28277Par finansējuma piešķiršanuZigfrīds Gora
29278Par finansiālu atbalstuZigfrīds Gora
30279Par finansējuma piešķiršanu Haralda Medņa mājas “Dzintari” interjera un ekspozīcijas koncepcijas izstrādeiZigfrīds Gora
31280Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr. 702 (protokols Nr.25,69.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Lazdonas pagasta pārvaldes un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstosĀris Vilšķērsts
32281Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļa apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
33282Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Bērzaunes un Mārcienas pagastu pārvalžu amata vienību sarakstosĀris Vilšķērsts
34283Par pārvaldes vadītāja Bērzaunes un Mārcienas pagastos iecelšanu amatāĀris Vilšķērsts
35284Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
36285Par izglītības iestādes Madonas vakara un neklātienes vidusskola direktora atbrīvošanuSolvita Seržāne
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums