MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2018. gada 31. maijā
Ievietots: 05/06/2018 plkst. 18:58
Labots: 05/06/2018 plkst. 19:06
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1196Par siltuma tarifa izmaiņām Kalsnavas pagastāVija Kučinska
2197Par kanalizācijas pakalpojumu tarifa izmaiņām Kalsnavas pagastāVija Kučinska
3198Par dzeramā ūdens tarifa izmaiņām Kalsnavas pagastāVija Kučinska
4199Par finansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā
Pielikums 1 Pielikums 2
Vija Kučinska
5200Par zemes vienības atzīšanu par starpgabaluArtis Mūrmanis
6201Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, robežu shēmas precizēšanuArtis Mūrmanis
7202Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanuArtis Mūrmanis
8203Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7062 006 0168 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanuArtis Mūrmanis
9204Par SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Biksērē, Sarkaņu pagasts, Madonas novadsAndris Simtnieks
10205Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 709000900138001Andris Simtnieks
11206Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 709000400618001Andris Simtnieks
12207Par nekustamā īpašuma platības precizēšanuĀris Vilšķērsts
13208Par priekšlikumu uzstādīt piemiņas plāksniZigfrīds Gora
14209Par zemes patstāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanuHelmuts Pujats
15210Par rūpnieciskās zvejas aizliegšanu Kālezerā
Pielikums
Helmuts Pujāts
16211Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”
Pielikums
Helmuts Pujats
17212Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/008 “Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases, ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem ” īstenošanaiInese Solozemniece
18213Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezeram” īstenošanaiIndra Kārkliņa
19214Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līderis ezerā” īstenošanaiIndra Kārkliņa
20215Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā” īstenošanaiIndra Kārkliņa
21216Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā” īstenošanaiIndra Kārkliņa
22217Par līdzfinansējumu meža zemes atmežošanā nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi” zemes vienībā ar kadastra numuru 7066 001 0028Ilona Gleizde
23218Par projekta iesniegumu “Autoceļa Rupsala – Raudupe Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve” un finansējuma nodrošināšanu”Klinta Galeja
24219Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1135 8001Edgars Gailums
25220Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Mētrienas pagastāAndris Rieba
26221Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Madonas pilsētāAndris Rieba
27222Par zemesgabalu apvienošanu Praulienas pagastāAndris Rieba
28223Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Kalsnavas pagastāAndris Rieba
29224Par finansējuma piešķiršanu izglītības iestāžu datorprogrammatūras licenču nomas maksai un DVS “Namejs” datu bāzes sakārtošanai un integrācijas uzlabošanaiEdgars Veips
30226Par audžuģimeņu biedrības “Spēkavots” iesniegumuAndris Sakne
31227Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanuAndris Sakne
32228Par Latvijas Longborda federācijas iesniegumuMāris Gailums
33229Par sporta biedrības “ Madonas Rings” iesniegumuMāris Gailums
34230Par papildus finansējuma piešķiršanuVoldemārs Šmugais
35231Par atbrīvošanu no telpu nomas maksasInga Arāja
36232Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā”Inga Arāja
37233Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
38234Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017. lēmumā Nr.548 (protokols Nr.21, 60.p.) “Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām medicīnā”Solvita Seržāne
39235Par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādeiSolvita Seržāne
40236Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestrīSolvita Seržāne
41237Par grozījumiem 26.04.2018. domes lēmumā Nr.172 “Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr.7, 31.p.)Solvita Seržāne
42238Par izglītības iestādes Mārcienas sākumskola direktora atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestādes Mārcienas sākumskola likvidācijuSolvita Seržāne
43239Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lazdu ielā 2, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadāĀris Vilšķērsts
44240Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Brīvības ielā 14, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadāĀris Vilšķērsts
45241Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņuĀris Vilšķērsts
46242Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2018.gada 29.marta domes lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”Āris Vilšķērsts
47243Par Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājuĀris Vilšķērsts
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums