MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2018. gada 22. maijā
Ievietots: 30/05/2018 plkst. 13:57
Labots: 30/05/2018 plkst. 14:07
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1179Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums
Agris Lungevičs
2180Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līguma projektu nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Agris Lungevičs
3181Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem“ sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai bērniem un jauniešiemAgris Lungevičs
4182Par Madonas novada bibliotēkas un vietējās nozīmes bibliotēku Lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Pielikums
Imelda Saulīte
5183Par aizņēmuma ņemšanu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitāla palielināšanai projekta “Siltumtrases izbūve no Dārza ielas maģistrālās siltumtrases līdz Ievu ielai, Madonā” līdzfinansējuma nodrošināšanaiAgris Lungevičs
6184Par aizņēmuma ņemšanu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitāla palielināšanai projekta “Automatizēta granulu – šķeldas katla uzstādīšana Liezēres pagasta Liezēres ciema katlu mājā” līdzfinansējuma nodrošināšanaiAgris Lungevičs
7185Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 19a-1, Madonā atsavināšanu-Agris LungevičsAgris Lungevičs
8186Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 10-4, Madonā atsavināšanu-Agris LungevičsAgris Lungevičs
9187Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala Pļavu ielā 6, Madona, Madonas novads, atsavināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
10188Par bezcerīgo parādsaistību segšanu par pašvaldības dzīvokļiem Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
11189Par komunālo maksājumu parādu segšanu SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiemAgris Lungevičs
12190Par pakalpojuma – sadzīves atkritumu izvešana parāda segšanu SIA “Madonas Namsaimnieks” par pašvaldībai piederošo dzīvokliAgris Lungevičs
13191Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta “Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūvei DzelzavāAgris Lungevičs
14192Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumiem 707600400458001, 707600400458002, 707600400458003Agris Lungevičs
15193Par grozījumiem pašvaldības domes 2018. gada 29. marta lēmumā Nr. 117 ”Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Madonas novada Barkavas pagastā, kadastra numurs 7044 008 0124, atsavināšanu”
Pielikums
Agris Lungevičs
16194Par pašvaldības domes 2018. gada 29. marta lēmuma Nr. 116 “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 7 (ēkas domājamā daļa 3328/8930), Barkavā, Barkavas pagastā iegādi” precizēšanuAgris Lungevičs
17195Par finansējuma piešķiršanu latvāņu ierobežošanai Barkavas pagastāAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums