MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 28. februārī
Ievietots: 07/03/2018 plkst. 15:28
Labots: 07/03/2018 plkst. 15:50
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
141Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aiviekstes māja 23”-2, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
242Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais pagasta nams”-3, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
343Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais pagasta nams”-6, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
444Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14 Jaunā ielā 2, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuInāra Mālniece
545Par nekustamā īpašuma izveidošanu, lietošanas mērķa un piekritības noteikšanuAndrejs Jankovskis
646Par zemes lietošanas mērķa maiņuAndrejs Piekalns
747Par dzīvokļa Dārza ielā 12-4, Lazdonā atsavināšanuJānis Rieksts
848Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 709000400058002Andris Simtnieks
949Par Madonas novada bāriņtiesas locekļa Aronas pagastā ievēlēšanuInga Lediņa
1050Par būvniecības izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu LEADER programmas projekta “J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000007 īstenošanai
Pielikums
Indra Kārkliņa
1151Par būvniecības izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu LEADER programmas projekta “Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000010 īstenošanai
Pielikums 1 Pielikums 2
Indra Kārkliņa
1252Par aizņēmuma ņemšanu LEADER programmas projekta “Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000009 īstenošanaiIndra Kārkliņa
1353Par aizņēmuma ņemšanu LEADER programmas projekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma un amatu prasmju skolas pilnveidošana Sarkaņu pagastā”Indra Kārkliņa
1454Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā ar projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā”Indra Kārkliņa
1555Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā ar projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā”Indra Kārkliņa
1656Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā ar projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”Indra Kārkliņa
1757Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Bērzaunes pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumamAgnese Silupa
1858Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumamAgnese Silupa
1959Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumamAgnese Silupa
2060Par Jāņa Bērziņa lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Tomēni”, Bērzaunes pagastā, Madonas novAgnese Silupa
2161Par Jāņa Vītola lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Robežsīļi”, Liezēres pagastā, Madonas novAgnese Silupa
2262Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Praulienas pagastāAndris Rieba
2363Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Liezēres pagastāAndris Rieba
2464Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Aronas pagastāAndris Rieba
2565Par nekustamā īpašuma “Mācītāja Muiža”, Praulienas pagastā zemes vienības “Dziesmu kalns”, kadastra apzīmējums 70860 010 0300, iegādiIlona Gleizde
2666Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Aronas muiža”, Kalsnavas pagasts Madonas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 70620110376, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanaiIlona Gleizde
2768Par atbrīvošanu no telpu nomas maksasInga Arāja
2869Par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu, sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2018.gadā
Pielikums
Inga Arāja
2970Par Mārcienas sākumskolas likvidēšanuSolvita Seržāne
3071Par Madonas vakara un neklātienes vidusskolas pievienošanu Madonas pilsētas vidusskolaiSolvita Seržāne
3172Par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
3273Par J.Norviļa Madonas mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
3374Par Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa – 2018 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
3475Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa - 2018 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
3576Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2018.gadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
3677Par grozījumiem 31.08.2018. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.445 “Jaunatnes lietu komisijas sastāva apstiprināšanu” (prot.Nr.20, 22.p.)Solvita Seržāne
3778Par Nevalstisko organizāciju 2018.gada projektu konkursa nolikumu
Pielikums
Valda Kļaviņa
3879Par xxx iesniegumuAndris Sakne
3980Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Madonas Siltums”
Pielikums
Inese Solozemniece
4081Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.714 (protokols Nr.27, 9.p.) “Madonas novada Koprades telpas “Ideju ceha darbnīca” nolikums
Pielikums 1 Pielikums 2
Ilze Vogina
4182Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Madonas pilsētas kultūras nama amata vienību sarakstāIlze Šulce
4283Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
4384Par Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
4485Par Madonas novada pagasta pārvalžu nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6 Pielikums 7 Pielikums 8 Pielikums 9 Pielikums 10 Pielikums 11 Pielikums 12 Pielikums 13 Pielikums 14
Āris Vilšķērsts
4586Par Madonas novada pašvaldības SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” apvienošanu ar Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas Siltums”Āris Vilšķērsts
4687Par grozījumiem Dzelzavas pagasta amatu vienību sarakstāĀris Vilšķērsts
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika