MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 25. janvārī
Ievietots: 30/01/2018 plkst. 16:19
Labots: 30/01/2018 plkst. 17:22
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
124Par apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu segšanu SIA “Madonas Namsaimnieks” , SIA „Madonas Siltums”, AS “Madonas Ūdens” par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem, par periodu, kad mainījušies īrnieki vai īrnieki mirušiGuntis Ķeveris
225Par finansējuma piešķiršanu ēkas Rīgas ielā 2, Madona telpu remontamGuntis Ķeveris
326Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.732 (protokols Nr.26, 12.p.) „Par Pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu”Artis Mūrmanis
427Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Masīvs 5-141 zemes gabals Nr.351”, Aronas pagasts, Madonas novads nosacītās cenas apstiprināšanuAndrejs Piekalns
528Par zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanuInāra Mālniece
629Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mierosta”, Mētrienas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAndris Dzenovskis
730Par xxx iesniegumuMarika Zembaha
831Par zemes nomas līguma ar xxx izbeigšanuMarika Zembaha
932Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Lielā Līdēra ezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Pielikums
Helmuts Pujats
1033Par Gunāra Kroļļa mākslas darbu iegādiInga Arāja
1134Par atbalstu Broņislavas Martuževas fondam RAKSTĪTĀJAInga Arāja
1235Par atbalstu nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” 2018.gada projektiemInga Arāja
1336Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Praulienas pagastāAndris Rieba
1437Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām medicīnāSolvita Seržāne
1538Par radošā konkursa “Piesaki sevi – mākslas pasaulē!” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
1639Par transporta izdevumu apmaksu Madonas pilsētā deklarētajam izglītojamajam uz Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskoluSolvita Seržāne
1740Par Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju pretendentu pieteikšanos
Pielikums
Āris Vilšķērsts
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika