MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2018. gada 16. janvārī
Ievietots: 23/01/2018 plkst. 14:24
Labots: 23/01/2018 plkst. 14:31
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
11Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”-Kalsnavas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstāArtis Mūrmanis
22Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes starpgabala), kas atrodas adresē: “Rosme”205”, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanuAndrejs Pieklans
33Par finansējuma piešķiršanu piebraucamā ceļa uz vides objektu “Latvija skan” remontam
Pielikums
Valdis Gotlaufs
44Par SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums deleģētajām funkcijām Vestienas pagastāMarika Zembaha
55Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu konkursāIndra Kārkliņa
66Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Vestienas pagastāAndris Rieba
77Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2017. gada 27.jūlija lēmumā “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”Inese Solozemniece
88Par biznesa ideju konkursa MADONA VAR LABĀK! 2018.gada nolikumu
Pielikums
Ilze Vogina
99Par Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa 2018.gada nolikumu
Pielikums
Ilze Vogina
1010Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2018.gada nolikumu
Pielikums
Ilze Vogina
1111Par projekta “Krīzes centra “Gustavskola” izveide Praulienas pagastā – jaunajām māmiņām”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2204-000003 īstenošanuIndra Kārkliņa
1212Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanuAndris Sakne
1313Par Madonas pilsētas sporta centra telpu nomas maksuVoldemārs Šmugais
1414Par Madonas novada pašvaldības 2018.gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6
Sarmīte Kalniņa
1515Par Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājuĀris Vilšķērsts
1616Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustamSolvita Seržāne
1717Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustamSolvita Seržāne
1818Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustamSolvita Seržāne
1919Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustamSolvita Seržāne
2020Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumā Nr.702 (protokols Nr.25, 69.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Solvita Seržāne
2121.Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017. lēmumā Nr.547 “Par medicīnas speciālistu piesaisti Madonas novadā”Solvita Seržāne
2222Par finansējuma piešķiršanu ēdināšanas izdevumiem Kristiāna Dāvida pamatskolaiSolvita Seržāne
2323Par līguma Daudzdzīvokļu mājas Mārcienā Meža ielā 4 nojaukšana un māju Meža ielā 3 un Meža ielā 4 būvgružu drupināšana finansēšanuInāra Mālniece
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums