MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2017. gada 28. decembrī
Ievietots: 30/12/2017 plkst. 16:38
Labots: 01/02/2018 plkst. 08:41
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1721Par zemes vienības sadali un par zemes lietošanas mērķa noteikšanuArtis Mūrmanis
2722Par papildus finansējumu piešķiršanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasību izpildei Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolāArtis Mūrmanis
3723Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lubeja”, Liezēres pagastā, atsavināšanuViktors Abramovs
4724Par būvniecības izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu sociālo programmu investīciju projekta “Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā” īstenošanaIndra Kārkliņa
5725Par izmaiņām Barkavas pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstāMārtiņš Tomiņš
6726Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķieriņi”, Praulienas pagasts, Madonas novads atsavināšanuValdis Gotlaufs
7727Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumā “xxx” Aronas pagastāAndrejs Piekalns
8728Par xxx iesniegumuHelmuts Pujats
9729Par lokālplānojumu nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumuIlona Gleizde
10730Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā “Cinīši”, Barkavas pagastā, Madonas novadāIlona Gleizde
11731Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanaiIlona Gleizde
12732Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanaiIlona Gleizde
13733Par grozījumiem 28.11.2013. domes lēmumā Nr.768 „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (prot.Nr.26, 29.p.)Solvita Seržane
14734Par grozījumiem 28.11.2013. domes lēmumā Nr.768 „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (prot.Nr.26, 29.p.)Solvita Seržāne
15735Par saistošo noteikumu Nr.28 “Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
16736Par līgumu ar biedrību ‘’Pie Kraujas’’ par Lubānas mitrāja tūrisma informācijas centra informācijas centra darbības nodrošināšanuRomāns Hačatrjans
17737Par zemes lietošanas mērķa maiņuAndris Rieba
18738Par biedrības “Mēs saviem bērniem” 23.11.2017.iesniegumuAndris Sakne
19739Par ierosinājumu grozījumiem 2016.gada 18. maija Deleģēšanas līgumā Nr. 2.4.9.106-16
Pielikums
Andris Sakne
20740Par pašvaldības funkcijas deleģēšanuĀris Vilšķērsts
21741Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ozolu ielā 10, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadāĀris Vilšķērsts
22742Par aizņēmuma ņemšanu automašīnas iegādeiĀris Vilšķērsts
23743Par Madonas novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu un informācijas par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Madonas novada pašvaldībā publiskošanuĀris Vilšķērsts
24744Par Madonas novada iestāžu finansēšanu 2018.gadā līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanaiBiruta Vindele
25745Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem
Pielikums
Sarmīte Kalniņa
26746Par lietotas automašīnas un piekabes iegādi Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” vajadzībāmGunārs Ikaunieks
27747Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanuAgris Lungevičs
28748Par naudas balvas izmaksu domes priekšsēdētājamĀris Vilšķērsts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums