MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2017. gada 21. novembrī
Ievietots 27/11/2017

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

622

Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē”  iesniegumu  

Indra Kārkliņa

2

623

Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi” projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”  iesniegumu  

Indra Kārkliņa

3

624

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumā Nr. 637 (protokols Nr.24, 9.p.) “Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 423133:08 pārbūve Madonas novada Praulienas pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu“  

Klinta Galeja

4

625

Par  pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

5

626

Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādei

 

Solvita Seržāne

6

627

Par finansiālu atbalstu starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Kaunas Sonorum 2017” Lietuvā

 

Solvita Seržāne

7

628

Par transporta izdevumu apmaksu Vestienas pagastā deklarētajam izglītojamam uz Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu

Solvita Seržāne

8

629

Par Mētrienas pamatskolas direktora pienākuma izpildītāja apstiprināšanu  

Solvita Seržāne

9

630

Par grozījumiem 15.02.2017. domes lēmumā Nr.51 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2017.gadā” (prot.Nr.4, 12.p.)  

Solvita Seržāne

10

631

Par transporta izdevumu apmaksu Madonas novada deklarētajam izglītojamajam uz Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu  

Solvita Seržāne

11

632

Par Madonas novada Jaunatnes lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu    

Pielikums 

Solvita Seržāne

12

633

Par Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja pretendentu pieteikšanos    

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums