MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

185

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Aronas muiža”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Pielikums Nr.1

Inese Solozemniece

2

186

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Kontaktligzda”

Aigars Šķēls

3

187

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” - Barkavas pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstā

Mārtiņš Tomiņš

4

188

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

5

189

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Viktors Abramovs

6

190

Par Latvijas Longborda  federācijas iesniegumu

Gunārs Ikaunieks

7

191

Par Latvijas Jaunsardzes un informācijas centra iesniegumu

Gunārs Ikaunieks

8

192

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013.lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

9

193

Par finansējuma piešķiršanu Ilzes Indrānes miniatūru izlases “Basām kājām” izdošanai

Agris Lungevičs

10

194

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē” īstenošanai

Indra Kārkliņa

11

195

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Kalsnavas jaunieši” izstrādātajam projekta pieteikumam  “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā”

Indra Kārkliņa

12

196

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Kalsnavas jaunieši” izstrādātajam projekta pieteikumam „Jauno talantu attīstīšana”

Indra Kārkliņa

13

197

Par projekta pieteikuma izmaksu apstiprināšanu, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

14

198

Par aizņēmuma  ņemšanu tehniskās dokumentācijas izstrādei LEADER projektam “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000016

Indra Kārkliņa

15

199

Par finansējuma piešķiršanu izglītojamo dalībai pasākumos

Solvita Seržāne

16

200

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 20.09.2016. lēmumā Nr.494 “Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām medicīnā” (prot.Nr.19, 23.p.)

Solvita Seržāne

17

201

Par Madonas novada pārstāvja deleģēšanu darbam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomē

Solvita Seržāne

18

202

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Jaunvidzemnieki”, Ošupes pagastā

Andris Rieba

19

203

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Rīgas iela 26,  Madona

Andris Rieba

20

204

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībai Saules iela 68, Madona

Andris Rieba

21

205

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Lācīši”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

22

206

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Lejas Rumpji”, “Aiviekste 57” Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

23

207

Par jaunizveidojamās zemes vienības  minimālās  platības samazināšanu

Andris Rieba

24

208

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Rieba

25

209

Par grozījumiem un papildinājumiem  Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 ( Protokols Nr.26,29.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums Nr.1

Andris Sakne

26

210

Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā

Āris Vilšķērsts

27

211

Par xxx rīcību, kas atspoguļota televīzijā demonstrētajā un internetā publicētājā sižetā

Āris Vilšķērsts

28

212

Par SIA “Madonas slimnīca” valdes locekli

Āris Vilšķērsts

29

213

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu

Biruta Vindele

30

214

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

Pielikums Nr.1

Biruta Vindele

31

215

Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju

Romāns Hačatrjans

32

216

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Aronas pīlādzis” izstrādātajam projekta pieteikumam “Mūzika izaugsmei”

Indra Kārkliņa

33

217

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Aronas pīlādzis” izstrādātajam projekta pieteikumam “Rakstu rakstiem izrakstīju”

Indra Kārkliņa

34

218

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” - Madonas pilsētas 2.vidusskolas amata vienību sarakstā

Solvita Seržāne

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums