MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2017.gada . 23. februāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

74

Par nekustamā īpašuma “Amatnieki” sadalīšanu

Andris Simtnieks

2

75

Par projekta „Skolēnu dziesmu svētku sākums Madonas novadā" piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursā

Inese Mailīte

3

76

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 33.p. (protokols Nr.27, 15.p.)”Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” 31.p. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Solvita Seržāne

4

77

Par Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu
Pielikums 

Solvita Seržāne

5

78

Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem 
Pielikums 

Helmuts Pujats

6

79

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 12.0.12017.g. lēmumā Nr.8 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 70010011569; 70010011571; 10010011572 Madonas pilsētā, Madonas novadā”

Ilona Gleizde

7

80

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

8

81

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

9

82

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

10

83

Par piedalīšanos Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātāja atklātā projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" ar projekta pieteikumu “Plāni iet? Plāni nāk!”

 

Indra Kārkliņa

11

84

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa  aktivitātē “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta iesniegumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Liezēres pagasta Sezēra ezeram”

Indra Kārkliņa

12

85

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa  aktivitātē “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta iesniegumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Liezēres pagasta Dziļūkstes ezeram”

Indra Kārkliņa

13

86

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Andris Rieba

14

87

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Mucenieki”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

15

88

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām „Vecbaldones”, Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

16

89

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

17

90

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Evita Zāle

18

91

Par Nevalstisko organizāciju 2017.gada  projektu konkursa nolikumu 

‌Pielikums 

Valda Kļaviņa

19

92

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā

Valda Kļaviņa

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums