MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2017.gada 12. janvāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

1

Par Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Brīnumdārzs” nolikuma apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

2

2

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

Pielikums 

Solvita Seržāne

3

3

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam

Solvita Seržāne

4

4

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam  

Solvita Seržāne

5

5

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam

Solvita Seržāne

6

6

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Solvita Seržāne

7

7

Par  grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 21.10.2010. lēmumā Nr.37  "Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu"

Ināra Mālniece

8

8

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā 
‌Pielikums 

Inese Solozemniece

9

9

Par atbalstu ZS „Jaunkalēji’’ dalībai izstādē „Grune woche’’ Berlīnē

Romāns Hačatrjans

10

10

Par elektrības pieslēguma izbūvi Dārza ielā, Madonā

 

Romāns Hačatrjans

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums