MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 29. decembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

706

Par SIA “Madonas slimnīca” pamatlīdzekļa nodošanu SIA “Madonas siltums”

Agris Lungevičs

2

707

Par Kalsnavas kultūras nama direktora apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

3

708

Par Madonas novada bāriņtiesas locekli Kalsnavas pagastā

Valda Kļaviņa

4

709

Par zemes lietošanas mērķa maiņas atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam Bērzaunes pagastā

Ivars Miķelsons

5

710

Par īres līguma pagarināšanu ar biedrību “Sporta centrs Samuraji”  

Jānis Irbe

6

711

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.04.2011. lēmumā “Par medību tiesību nomas izsoles paraugnolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 50.p.)

Helmuts Pujats

7

712

Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušā zemes īpašnieka mantiniekam

Helmuts Pujats

8

713

Par līgumu ar biedrību „Pie Kraujas” par Lubānas mitrāja tūrisma informācijas centra informācijas centra darbības nodrošināšanu

Romāns Hačatrjans

9

714

Par Ideju Ceha darbnīcu izveidi Blaumaņa ielā 3, Madonā 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

10

715

Par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” vides pārskatu 

Pielikums 

Inese Solozemniece

11

716

Par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3 

Inese Solozemniece

12

717

Par morālā kaitējuma un materiālo zaudējumu atlīdzināšanas iesniegumu

Guntis Gailums

13

718

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

14

719

Par Madonas novada iestāžu finansēšanu 2017.gadā līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai  

Biruta Vindele

15

720

Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

16

721

Par naudas balvas piešķiršanu domes priekšsēdētājam

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums