MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 16. novembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

597

Par Mētrienas tautas nama vadītājas iecelšanu  

Andris Dzenovskis

2

598

Par  Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

Valda Kļaviņa

3

599

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Aigars Škēls

4

600

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma Aiviekstes māja 24-5, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Artis Mūrmanis

5

601

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Artis Mūrmanis

6

602

Par īpašuma ar kadastra numuru xxx, Vestienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

7

603

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.236, Aronas pagasts, Madonas novads izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

8

604

Par finansējuma piešķiršanu siltumtrases izbūvei uz Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”

Uldis Lielvalodis

9

605

Par saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2010.saistošajos noteikumos Nr.2 “Noteikumi par vienreizēju materiālu  pabalstu piešķiršanu  Madonas novadā” 
Pielikums 

Gundars Riekstiņš

10

606

Par saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījumi Madonas novada  pašvaldības 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”   
Pielikums 

Gundars Riekstiņš

11

607

Par dienesta dzīvokli

Gundars Riekstiņš

12

608

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

13

609

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

14

610

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

15

611

Par finansējuma piešķiršanu objekta “Administratīvās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads” papildus darbu apmaksai

Indra Kārkliņa

16

612

Par LEADER programmas projekta “Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000009 īstenošanu

Indra Kārkliņa

17

613

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Madonas pilsētā

Andris Rieba

18

614

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestādes “Lazdonas pagasta pārvalde” nolikumā

Evita Zāle

19

615

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums 

Evita Zāle

20

616

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma xxx Madonā atsavināšanu

Evita Zāle

21

617

Par vēlēšanu iecirkņu Nr.665, Nr.674, Nr.661 un Nr.961 atrašanās vietu

Evita Zāle

22

618

Par SIA “Madonas Siltums” valdes locekļa  iecelšanas saskaņošanu

Andrejs Ceļapīters

23

619

Par Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

24

620

Par pedagogu metodisko izstrādņu skates nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

25

621

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” mācību līdzekļu iegādei peldēšanas nodarbību īstenošanai

Solvita Seržāne

26

622

Madonas Valsts ģimnāzijas internāta nosaukuma maiņu

Solvita Seržāne

27

623

Par transporta izdevumu kompensāciju Ošupes pagastā deklarētajam audzēknim uz J.Norviļa Madonas mūzikas skolas Lubānas filiāli

Solvita Seržāne

28

624

Par transporta izdevumu kompensāciju Barkavas pagastā deklarētajai audzēknei uz J.Simsona Madonas mākslas skolu

Solvita Seržāne

29

625

Par transporta izdevumu kompensāciju ārpus Madonas novada deklarētajiem izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajām skolām

Solvita Seržāne

30

626

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas Kultūras namam

Ilze Šulce

Guntis Ķeveris

31

627

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „OK Arona” apstiprinātajam Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projektam „Jaunās tehnoloģijas sporta un atpūtas aprīkojumā” ID Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000005

Indra Kārkliņa, Gunārs Ikaunieks

32

628

Par finansējuma piešķiršanu sadzīves preču iegādei  Mārcienas pansionātam

Āris Vilšķērsts,

 Ināra Mālniece

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums