MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 25. augusts
Ievietots: 02/08/2016 plkst. 10:59

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

452

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “xxx”, Vestienas pagasts, Madonas novads nosacītās cenas apstiprināšanu

Artūrs Vīle - Bērziņš

2

453

Par Madonas novada pašvaldības SIA “Barkavas KPS” reorganizāciju

Mārtiņš Tomiņš

3

454

Par nekustamā īpašuma “Jaunais ūdenstornis”, Aronas pag., Madonas novads, daļas iznomāšanu

Andrejs Piekalns

4

455

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

5

456

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

6

457

Par pašvaldības īpašuma „Alnīši”, Aronas pagastā, cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

7

458

Par pašvaldības īpašuma “Jaunšēnu Alnīši”, Aronas pagastā, cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

8

459

Par pašvaldības īpašuma „Naglas Alnīši”, Aronas pagastā, cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

9

460

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Andrejs Piekalns

10

461

Par Madonas novada pašvaldības aģentūras “Mētrienas komunālā saimniecība” likvidēšanu un Mētrienas pagasta pārvaldes īpašuma uzturēšanas nodaļas izveidošanu

Andris Dzenovskis

11

462

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015.lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Andris Dzenovskis

12

463

Par aizņēmuma ņemšanu “Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde dabaszinību kabinetam A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā”

Ilze Dreimane

13

464

Par finansiālu atbalstu bāriņtiesu darbības 20 gadu jubilejas svētku pasākumam

Ineta Stasjule

14

465

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” apstiprināšanu 
Pielikums 

Gundars Riekstiņš

15

466

Par dāvinājuma pieņemšanu

Gundars Riekstiņš

16

467

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes “xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

17

468

Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas pansionāts” likvidāciju

Helmuts Pujats

18

469

Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem"

Klinta Galeja

19

470

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

20

471

Par ierosinājumu Madonas novada bāriņtiesas locekles apbalvošanai

Ineta Stasjule

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums