MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 17.maijs 


 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

214

Par Barkavas pagasta kultūras nama direktora iecelšanu amatā

Mārtiņš Tomiņš

2

215

Par A/S „Madonas ūdens” un SIA „Ošupes KU” apvienošanu

Guntars Dambenieks

3

216

Par galvojumu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Artis Mūrmanis

4

217

Par no autoceļu reģistra izslēgto ceļu posmu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

218

Par nekustamā īpašuma „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

6

219

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr. 26, 29.p.) „Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumi” pielikumā Nr.5 „Dzelzavas pagasta pārvaldes sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Āris Vilšķērsts

7

220

Par zemes īpašuma atsavināšanu xxx

Ilze Dreimane

8

221

Par nomātās zemes atsavināšanu xxx

Ilze Dreimane

9

222

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxxx”, Aronas  pagasts, Madonas novads nosacītās cenas apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

10

223

Par finansējuma piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldei Lazdonas pamatskolas ēkas jumta seguma nomaiņai

Pielikums

Jānis Rieksts

11

224

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļu xxxx, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

12

225

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

13

226

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu telpu remontam jauniešu aktivitāšu nodrošināšanai Madonas novada, Sarkaņu pagastā, Biksērē, J.Ramaņa iela 4

Andris Simtnieks

14

227

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Praulienas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Rihards Saulītis

15

228

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvēs Sarkaņu pamatskolā

Līvija Zepa

16

229

Par finansējuma piešķiršanu zinātniskās konferences Madonas dienai

Līvija Zepa

17

230

Par tehniskā aprīkojuma un inventāra iegādi  Mārcienas  pansionātam

Ināra Mālniece

18

231

Par finansējuma piešķiršanu festivāla “Latgales ērģeļu dienas” norisei Madonas novada Barkavas pagastā 

Jānis Kļaviņš

19

232

Par projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Madonas novada ūdenstilpnēs” kopējo izmaksu apstiprināšanu un iepirkuma procedūras veikšanu zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai

Indra Kārkliņa

20

233

Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju

Inese Solozemniece

21

234

Par finansējuma piešķiršanu puķu kastēm

Agnese Silupa

22

235

Par finansējuma piešķiršanu puķu torņu (piramīdu) iegādei

Agnese Silupa

23

236

Par finansējuma piešķiršanu puķu torņu (piramīdu) iegādei

Agnese Silupa

24

237

Par finansējuma piešķiršanu mobilu ārtelpas mēbeļu iegādei

Agnese Silupa

25

238

Par finansējuma piešķiršanu videonovērošanas sistēmas attīstībai

Edgars Veips

26

239

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ļaudonas pagastā

Andris Rieba

27

240

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  sadalot zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 70440010019 Barkavas pagastā

Andris Rieba

28

241

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  sadalot zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 70440050070 Barkavas pagastā

Andris Rieba

29

242

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Aronas pagastā

Andris Rieba

30

243

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Vestienas pagastā

Andris Rieba

31

244

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām sadalot zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 70500080012  Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

32

245

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām sadalot zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 70500080013  Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

33

246

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Madonas pilsētā

Andris Rieba

34

247

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Ošupes pagastā

Andris Rieba

35

248

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Bērzaunes pagastā

Andris Rieba

36

249

Par biedrības “Melnais Piens” iesniegumu

Solvita Seržāne

37

250

Par piedalīšanos Izglītības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs"

Klinta Galeja

38

251

Par atbrīvošanu no telpu izmantošanas maksas

Ilze Šulce

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums