MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2014. gada 30. decembrisNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

783

Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

2

784

Par aizņēmuma ņemšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” ID Nr. KKU 9/2014 ERAF

Artis Mūrmanis

3

785

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām

Andrejs Piekalns

4

786

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

5

787

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andrejs Piekalns

6

788

Par zemes platību precizēšanu

Aigars Šķēls

7

789

Par izmaiņām zemes robežās

Andris Simtnieks

8

790

Par aizņēmumu ņemšanu projekta (ID Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/ 007/003) “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Madonas novadā” īstenošanai

Elita Staune

9

791

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Silvija Šīre

10

792

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Silvija Šīre

11

793

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Silvija Šīre

12

794

Par līgumsoda piedziņu no SIA „PRO DEV”

Dairis Roģis

13

795

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

14

796

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

15

797

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

16

798

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

17

799

Par zemes gabala „xxx” kadastra Nr.xxx iegādi

Andris Rieba

18

800

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Rieba

19

801

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Rieba

20

802

Par ēkas Parka ielā - 6, Madonā nosaukuma maiņu

Andris Sakne

21

803

Par „Sociālās mājas” Madonā, Parka ielā - 6 projekta izstrādes uzsākšanu

Andris Sakne

22

804

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.4 „ Par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3 

Kristīne Veispale

23

805

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā un tās sastāva apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

24

806

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada bērnu un jauniešu kolektīviem tērpu iegādei

Solvita Seržāne

25

807

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Biruta Vindele

26

808

Par Madonas Kultūras nama ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu

Biruta Vindele

27

809

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums