MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 20. novembrisNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

674

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanu

Staņislavs Smelters

2

675

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Staņislavs Smelters

3

676

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

Viktors Abramovs

4

677

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Artis Mūrmanis

5

678

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

6

679

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

7

680

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Madonas novada Mētrienas pagasta Mētrienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai

Andris Dzenovskis

8

681

Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansējumā un līdzfinansējuma nodrošināšanai

Rihards Saulītis

9

682

Par priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas programmas „Jaunatnes darbībā’’ 2.uzsaukuma kārtā projekta „Jaunieši un demokrātija’’

Rihards Saulītis

10

683

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

11

684

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

12

685

Par SIA „Jaunmežs” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

13

686

Par SIA „Jaunmežs” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

687

Par SIA „Jaunmežs” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

15

688

Par SIA „Jaunmežs” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

16

689

Par Madonas novada pašvaldības un SIA „BP Solution” 03.11.2014. nomas līguma Nr. 2.4.7./74 – 14 “Par zemesgabala daļas un katlu mājas nomu” apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

17

690

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu

Andris Simtnieks

18

691

Par dāvinājuma pieņemšanu

Andris Rieba

19

692

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Voldemārs Šmugais

20

693

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ar projekta pieteikumu “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana saimniecībās “Avotu iela - 28”, “Bērzu iela - 27”, “O.Kalpaka iela – 17e”, “Sila iela -11”, „Smecere”, “Strīdus purvs” un “Pagasta mežs”

Indra Kārkliņa

21

694

Par dzesētavu iegādi Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Madonas novadā

Indra Kārkliņa

22

695

Par līguma slēgšanu ar Booking.com par Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” naktsmītņu informācijas izvietošanu portālā

Gunārs Ikaunieks

23

696

Par papildinājumiem Madonas novada domes 28.11.2013. lēmumā (protokols Nr.26; 29.p.) „Mārcienas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Ināra Mālniece

24

697

Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Raiņa ielā 19a, Madona un Raiņa iela 19b, Madona

Evita Zāle

25

698

Par palīdzības piešķiršanu – līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Aiviekstes māja 26”, Aiviekste

Evita Zāle

26

699

Par Mētrienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Andris Dzenovskis

27

700

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes xxx Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums