MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 12. novembrisNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

660

Par „Deleģēšanas līguma par siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu” slēgšanu ar pašvaldības SIA „Barkavas KPS” 

Pielikums 

Staņislavs Smelters

2

661

Par projekta „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema siltumtrases atjaunošana" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Staņislavs Smelters

3

662

Par SIA „Barkavas enerģija” deleģēto pārvaldes uzdevumu

Staņislavs Smelters

4

663

Par nekustamā īpašuma xxx Madonas novada Aronas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

5

664

Par zemes platības precizēšanu

Ivars Miķelsons

6

665

Par apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

7

666

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.838 (protokols Nr.28, 8.p.)

Andris Rieba

8

667

Par komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai izveidošanu

Āris Vilšķērsts

9

668

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” precizēšanu 

‌Pielikums 

Evita Zāle

10

669

Par zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu Madonas novada Lazdonas pagasta Rāceņu ezeram un Madonas pilsētas Salas ezeram 

Pielikums 1 
‌Pielikums 2 

Indra Kārkliņa

11

670

Par projekta ”Siltumtrases un siltummezglu rekonstrukcija Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ivars Grandāns

12

671

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.1.2013. lēmumā „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Agris Lungevičs

13

672

Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes Jauno talantu atbalsta fondam

Agris Lungevičs

14

673

Par pilsētas zemes piederību, piekritību

Andris Rieba


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums