MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

  
2014. gada 10. septembris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

508

Par studējošā kredīta galvošanu xxx

Solvita Seržāne

2

509

Par Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 


Pielikums 

Solvita Seržāne

3

510

Par „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” apstiprināšanu 


Pielikums 

Solvita Seržāne

4

511

Par „Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu 


Pielikums 

Solvita Seržāne

5

512

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

6

513

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

7

514

Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

8

515

Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

9

516

Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

10

517

Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

11

518

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vienību sarakstos (17.12.2013. domes lēmums Nr.830)

Solvita Seržāne

12

519

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembra mēnesim

Solvita Seržāne

13

520

Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu 


‌Pielikums 

Helmuts Pujats

14

521

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu

Helmuts Pujats

15

522

Par atteikumu izsniegt piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumā

Evita Zāle

16

523

Par projekta „Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā renovācija” ieviešanu

Indra Kārkliņa

17

524

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas Mākslas skolas jumta konstrukcijas atjaunošanas remontdarbiem

Elita Staune


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums