MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 
2014. gada 19. augusts 


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

457

Par apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

2

458

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā atsavināšanu

Artis Mūrmanis

3

459

Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Ciņi”, Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

4

460

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aleksandrs Šrubs

5

461

Par Madonas novada pašvaldības Domes 2013.gada 22.oktobra lēmuma Nr.610 (protokols Nr.22, 8.p.) „Par izmaiņu veikšanu Madonas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu robežām: „Ievas”(70760080315), Centra iela (70760080347), „Liepas 2”(70760080159), „Robežnieki”(70760080389), „Lejasskola 3” (70760080201) ” 1.punkta grozīšanu

Andris Dzenovskis

6

462

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’ pielikums Nr.11 „Mētrienas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi’’ ( protokols Nr.26, 29.p.)

Andris Dzenovskis

7

463

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aigars Šķēls

8

464

Par zemes platības precizēšanu

Ināra Mālniece

9

465

Par Madonas novada pašvaldības domes 21.10.2010. lēmuma (protokols Nr.21, 37.p.) precizēšanu

Ināra Mālniece

10

466

Par zemes vienību piekritību

Ināra Mālniece

11

467

Par pašvaldībai piekrītošiem starpgabaliem

Andrejs Piekalns

12

468

Par nekustamā īpašuma „xxx” Madonas novada Aronas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

13

469

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

14

470

Par finansējuma piešķiršanu Sarkaņu pagasta administratīvās ēkas remontam

Andris Simtnieks

15

471

Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta „Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā renovācija” Ident. Nr. KPFI-15.3/163 īstenošanai

Indra Kārkliņa

16

472

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Mēs saviem bērniem” apstiprinātajam projektam „Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā” Ident. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/059

Indra Kārkliņa

17

473

Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēm un Mārcienas pamatskolai

Solvita Seržāne

18

474

Par Madonas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

19

475

Par finansiālu atbalstu bērnu drošības projektam „Lai dzīvo bērni!”

Solvita Seržāne

20

476

Par Biedrības „RE AUTOKLUBS” iesniegumu

Māris Gailums

21

477

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Pauliņi”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

22

478

Par dzelzceļa pārbrauktuves remontu Saules ielā, Madonā

Romāns Hačatrjans

23

479

Par finansējuma piešķiršanu Āfrikas cūku mēra apkarošanai Madonas novadā

Agris Lungevičs

24

480

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. sēdes ( Protokols Nr.27.;34.p.) lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta amata vienību sarakstu”

Andris Sakne


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums