MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 
2014. gada 26. jūnijs
Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

353

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu xxx, kas atrodas Bērzaunes pagasta „xxx”, nosacītās cenas apstiprināšanu

Ivars Miķelsons

2

354

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām

Andrejs Piekalns

3

355

Par grozījumiem Dzelzavas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā

Andrejs Jankovskis

4

356

Par platības precizēšanu īpašumā „Upeslejas”

Andrejs Jankovskis

5

357

Par zemes platības precizēšanu

Andrejs Jankovskis

6

358

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andrejs Jankovskis

7

359

Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai

Andrejs Jankovskis

8

360

Par mājīpašuma xxx, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

9

361

Par mājīpašuma xxx, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

10

362

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

Artis Mūrmanis

11

363

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artis Mūrmanis

12

364

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

Andris Dzenovskis

13

365

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Andris Dzenovskis

14

366

Par piedalīšanos izsludinātajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē aktivitātē “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Elita Staune

15

367

Par finansējuma piešķiršanu Madonas Mākslas skolas jumta konstrukcijas atjaunošanas remontdarbiem

Elita Staune

16

368

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

17

369

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

18

370

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem

Pielikums 1
Pielikums 2

Biruta Vindele

19

371

Par grozījumiem Lazdonas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā

Jānis Rieksts

20

372

Par finansējuma piešķiršanu vasaras nometņu organizēšanai

Solvita Seržāne

21

373

Par zemes nomu Ūdens ielā 2, Madonā

Romāns Hačatrjans

22

374

Par mājokļa pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Andris Sakne

23

375

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu

Pielikums 1

Āris Vilšķērsts

24

376

Par finansējuma piešķiršanu telpu remontam bērnu ar īpašām vajadzībām dienas centra izveidei PII „Saulīte” ēkā Raiņa ielā 17, Madonā

Agris Lungevičs

25

377

Par finansējuma piešķiršanu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā

Pielikums 1

Solvita Seržāne

26

378

Par 27.02.2012. noslēgtā Nomas līguma izbeigšanu ar biedrību „Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība” un piekrišanas izsniegšanu

Guntis Ķeveris

27

379

Par zemes platības  precizēšanu

Ivars Miķelsons

28

380

Par zemes platības  precizēšanu

Ivars Miķelsons

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums