MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2014. gada 29. maijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

279

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma „xxx” Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Ilze Dreimane

2

280

Par dzīvokļa īpašuma xxxx, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Ilze Dreimane

3

281

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā

Ilze Dreimane

4

282

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012.lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.6;20.p.)

Aigars Šķēls

5

283

Par Lubānas mitrāja Tūrisma informācijas centru

Romāns Hačatrjans

6

284

Par struktūrvienības likvidēšanu un grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā

Aigars Šķēls

7

285

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Staņislavs Smelters

8

286

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artūrs Vīle-Bērziņš

9

287

Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs

Andrejs Piekalns

10

288

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Aronas pagastā atsavināšanu

Andrejs Piekalns

11

289

Par līguma „Telpu pārbūve pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām Meža ielā 23, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā” finansējumu

Ināra Mālniece

12

290

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

13

291

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma xxx Mārcienā, Mārcienas pagastā, atsavināšanu

Ināra Mālniece

14

292

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

15

293

Par pansionāta būvniecību Mārcienā

Silvija Šīre

15

294

Par zemes vienības „Ņāci 3” statusu

Ilze Dreimane

16

295

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Bērzaunes pagastā atsavināšanu

Ivars Miķelsons

17

296

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

18

297

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

19

298

Par zobārsta kabineta izveidošanu un tā iznomāšanu
Pielikums 

Helmuts Pujats

20

299

Par zemesgabala atdalīšanu un jauna zemesgabala izveidošanu

Helmuts Pujats

21

300

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajam LEADER programmas projektam “300 metru šautuves izveide” Ident. Nr. 13-05-LL15-L413101-000009

Indra Kārkliņa

22

301

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta Ident. Nr. 13-05-LL15-L413201-000011 „Kino aparatūras iegāde Madonas kinoteātrim “Vidzeme”” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

23

302

Par projekta „Kino aparatūras iegāde Madonas novada kinoteātrim “Vidzeme” Ident. Nr. 13-05-LL15-L413201-000011” ieviešanas gaitu

Indra Kārkliņa

24

303

Par Jāņa SIMSONA vārda piešķiršanu Madonas mākslas skolai

Solvita Seržāne

25

304

Par grozījumiem vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanā Madonas mākslas skolā

Solvita Seržāne

26

305

Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījumu uzturēšanas klasēs vasaras sezonai (no 2014.gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) apstiprināšanu
Pielikums

Edgars Gailums

27

306

Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījumu uzturēšanas klasēs ziemas sezonai (no 2014.gada 1. novembra līdz 2015.gada 31. martam) apstiprināšanu
Pielikums

Edgars Gailums

28

307

Par smilts-grants un smilts atradnes „Saules iela” atvēršanu
Pielikums

Edgars Gailums

29

308

Par ēku Rūpniecības ielā 4, Madonā

Jānis Vilcāns

30

309

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

31

310

Par Madonas budžeta grozījumiem un papildus finansējuma piešķiršanu

Guntis Ķeveris

32

311

Par finansējuma piešķiršanu pagastu pārvaldēm investīcijām 2014.gadā

Andrejs Ceļapīters

33

312

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
Pielikums

Biruta Vindele

34

313

Par izmaiņām darba līgumos ar izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem

Andrejs Ceļapīters

35

314

Par Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju

Āris Vilšķērsts


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums