MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2014. gada 30. aprīlis

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

224

Par centralizētās siltumapgādes sistēmu sakārtošanu Barkavas ciemā

Staņislavs Smelters

2

225

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam „Kuģenieki”

Artis Mūrmanis

3

226

Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7062 005 0080

Artis Mūrmanis

4

227

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andrejs Piekalns

5

228

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andrejs Piekalns

6

229

Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pils jumta renovācijai

Andrejs Jankovskis

7

230

Par atļauju veikt karjera izpēti un projektēšanu un ierīkot karjeru Ozolkalnā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Andris Dzenovskis

8

231

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Andris Dzenovskis

9

232

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Romāns Hačatrjans

10

233

Par atļauju izveidot peldošo pirti Kāla ezerā

Romāns Hačatrjans

11

234

Par papildus finansējumu programmai „Jauniešu nodarbinātība un amatu prasmju apguve’’

Romāns Hačatrjans

12

235

Par xxx pilnvarotās personas iesniegumu

Helmuts Pujats

13

236

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Vidus Zemturi 2”, Madonas novadā, Ļaudonas pagastā

Edgars Gailums

14

237

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Labones ezeram” īstenošanai

Indra Kārkliņa

15

238

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana” īstenošanai

Indra Kārkliņa

15

239

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

16

240

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

17

241

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Zivju resursu Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

18

242

Par Andas Līces eseju krājuma „Lielais lakats” (Redzējumi) finansiālo atbalstu

Agris Lungevičs

19

243

Par līdzfinansējumu projektam „Nāc un dari, jo Tu vari!” un automodelisma trases izveidošanu Madonas pilsētas 1.vidusskolā, Valdemāra bulvāri 6, Madonā

Gunita Kļaviņa

20

244

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem

Pielikums

Biruta Vindele

21

245

Par Labdarības pasākumu „Rīgas Cirks un mākslinieki brauc ciemos”

Andris Sakne

22

246

Par jaunas grupas atvēršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte”

Solvita Seržāne

23

247

Par grozījumiem Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte” amata vienību sarakstā

Solvita Seržāne

24

248

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2014.gadam
Pielikums

Solvita Seržāne

25

249

Par Praulienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums

Solvita Seržāne

26

250

Par Bērzaunes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums

Solvita Seržāne

27

251

Par Lazdonas multifunkcionālā bērnu un jauniešu centra „Kodols” izveidi un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums

Solvita Seržāne

28

252

Par Doku Ata balvas un Atzinības par Dzelzavas pamatskolas skolēnu sasniegumiem mācību darbā nolikuma apstiprināšanu
Pielikums

Solvita Seržāne

29

253

Par grozījumiem Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” amatu vienību sarakstā

Solvita Seržāne

30

254

Par Madonas novada bērnu un jauniešu kolektīviem tērpu iegādei paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadali 2014.gadam
‌Pielikums

Solvita Seržāne

31

255

Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu tīklu un izglītības piedāvājuma attīstības programmas 2014.–2020.gadam izstrādes uzsākšanu

Solvita Seržāne

32

256

Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

Biruta Vindele

33

257

Par zemesgabala „Rozes” piekritību pašvaldībai

Helmuts Pujats

34

258

Par precizējumiem projekta iesniegumā “Energoefektīva apgaismojuma renovācija Barkavas pamatskolā”

Staņislavs Smelters

35

259

Par Madonas novada pašvaldības domes lēmumu 2012. gada 29.maijā protokols Nr.12, 17. punktu 2, 3, 4, 5 precizēšanu

Aigars Šķēls

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums