MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2014. gada 30. janvāris

   

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

39

Par saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma piešķirto ikmēneša pabalsta grozīšanu

Helmuts Pujats

2

40

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta "Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā" neattiecināmo izmaksu segšanai

Ināra Mālniece

3

41

Par Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursu 
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Nolikums

Valda Kļaviņa

4

42

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums uzturēšanas klasēs vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)” apstiprināšanu 
Pielikums

Edgars Gailums

5

43

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums uzturēšanas klasēs ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam)” apstiprināšanu 
Pielikums

Edgars Gailums

6

44

Par grozījumiem 2009. gada 30. jūlija Madonas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 
Pielikums

Andris Sakne

7

45

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Biruta Vindele

8

46

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nrxxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

9

47

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

10

48

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

11

49

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

12

50

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

13

51

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

52

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

15

53

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nrxxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

16

54

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezeres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

17

55

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

18

56

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

19

57

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

20

58

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

21

59

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

22

60

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

23

61

Par konceptuālu atbalstu projektam „Piparzeme”

Anna

Putniņa


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums