MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 29. augusts

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

512

Par Madonas mākslas skolas direktores apstiprināšanu

Solvita Seržāne

2

513

Par saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai” 
Pielikums
Pielikums 2

Romāns Hačatrjans

3

514

Par aprīkojuma iegādi kultūras namam Vesetas ielā - 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

Artis Mūrmanis

4

515

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

5

516

Par nekustamā īpašuma Ezera iela 5, kadastra numurs 7096 007 0229, zemes platības precizēšanu Vestienas pagastā

Artūrs Vīle-Bērziņš

6

517

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013. gada 16. jūlija lēmumā Nr. 418 „Par pašvaldībai piekritīgu zemi”

Artūrs Vīle-Bērziņš

7

518

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Jānis Sirmais

8

519

Par nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

Jānis Sirmais

9

520

Par grozījumiem Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes nolikumā

Andrejs Piekalns

10

521

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Grozījumi 2009. gada 24. septembra Saistošajos noteikumos Nr.13 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

Pielikums 1
Pielikums 2

Anita Biķerniece

11

522

Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Grozījumi 2009. gada 30. jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””

Pielikums 1
Pielikums 2

Anita Biķerniece

12

523

Par Saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā””

Pielikums 1
Pielikums 2

Anita Biķerniece

13

524

Par naudas līdzekļu piešķiršanu SIA „Madonas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai

Osvalds Lucāns

14

525

Par līdzekļu piešķiršanu Mētrienas pamatskolas un Mētrienas pirmskolas izglītības grupas sagatavošanai jaunajam mācību gadam

Andris Dzenovskis

15

526

Par ēdināšanas pakalpojumu finansēšanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem

Solvita Seržāne

16

527

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus novada izglītojamajiem ēdināšanai un kādā organizē ēdināšanu novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu”

Pielikums

Solvita Seržāne

17

528

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

18

529

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

19

530

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

20

531

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

21

532

Par papildus finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pamatskolai

Solvita Seržāne

22

533

Par Madonas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas

Āris Vilšķērsts

23

534

Par Madonas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

24

535

Par papildus finansējumu piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei

Solvita Seržāne

25

536

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums

Biruta Vindele

26

537

Par līguma par siltumenerģijas piegādēm projekta akceptēšanu ar SIASiltumenerģijas Serviss

Uldis Lielvalodis

27

538

Par SIA „Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētāju

Agris Lungevičs

28

539

Par Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvu

Āris Vilšķērsts


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums