MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 16. jūlijā

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

415

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu

Artis Mūrmanis

2

416

Par galvojumu SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Artis Mūrmanis

3

417

Par SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Artis Mūrmanis

4

418

Par pašvaldībai piekritīgo zemi

Artūrs Vīle -Bērziņš

5

419

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai precizēšanu 
Pielikums

Gints Hermanis

6

420

Par nosacītās cenas dzīvojamajai mājai xxx, Barkavā, Barkavas pagasts, apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu

Staņislavs Smelters

7

421

Par saistošo noteikumu Nr. 14_“Grozījumi “Madonas novada pašvaldības 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Madonas novada pašvaldības aģentūras “Mētrienas komunālā saimniecība” nolikums””” apstiprināšanu  
Pielikums

Gints Hermanis

8

422

Par Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Gints Hermanis

9

423

Par Madonas budžeta grozījumiem

Guntis Ķeveris

10

424

Par finansiālu atbalstu Madonas novada mūziķim xxx

Solvita Seržāne

11

425

Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 
Pielikums

Ilona Gleizde

12

426

Par grozījumiem 21.05.2013. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.252

Nauris Volkovs

13

427

Par Madonas novada pašvaldības domes pārstāvju izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās

Āris Vilšķērsts

14

428

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu Nr. 70620030037

Andrejs Ceļapīters

15

429

Par Madonas novada pašvaldības domes pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē

Āris Vilšķērts

16

430

Par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” vadītājas pienākumu izpildītājas iecelšanu

Āris Vilšķērsts

17

431

Par naudas līdzekļu piešķiršanu SIA „Madonas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai

Biruta Vindele


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums