MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 27. jūnijā

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

394

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70820130297

Aigars Šķēls

2

395

Par zemes platību precizēšanu

Aigars Šķēls

3

396

Par piedalīšanos ar līdzfinansējumu smilts-grants karjera „xxx”, Sarkaņu pagastā, izveidei

Andrejs Simtnieks

4

397

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2013.gada jūnijā

Rihards Saulītis

5

398

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

6

399

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 70010011357

Andris Rieba

7

400

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

8

401

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-000146 ietvaros, papildus darbu finansēšanai

Indra Kārkliņa

9

402

Par dalību biedrības dibināšanā

Helmuts Pujats

10

403

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas flautistei xxx

Kaspars Udrass

11

404

Par finansiālu atbalstu Madonas novada mūziķim xxx

Kaspars Udrass

12

405

Par Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieka xxx dalību starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Japānā

Vanda Maderniece

13

406

Par grozījumiem amatu vienību sarakstā Madonas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte”

Kaspars Udrass

14

407

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem 
Pielikums

Biruta Vindele

15

408

Par deputātes Anitas Biķernieces pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Āris Vilšķērsts

16

409

Par pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi nodrošināt papildus atkritumu savākšanas konteineru iegādi SIA „Madonas namsaimnieks” apkalpes zonā Madonas novada teritorijā

Osvalds Lucāns

17

410

Par Madonas novada pašvaldības domes deputātu sastāva izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Agris Lungevičs

18

411

Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas jauniešu centra telpu remontam

Artis Mūrmanis

19

412

Par projekta “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide” īstenošanu

Artis Mūrmanis

20

413

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Jaunkalsnavas ciema LED apgaismojuma izveide”

Artis Mūrmanis

21

414

Par zemes platības precizēšanu

Andris Rieba


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums