MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 22. janvārī

   

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

2

Par struktūrvienības izveidošanu

Andrejs Piekalns

3

Par grozījumiem Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes nolikumā

Andrejs Piekalns

4

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā

Andrejs Piekalns

5

Par līdzfinansējuma līguma slēgšanu Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam

Agris Lungevičs

6

Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS “ Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Agris Lungevičs

7

Par ārējas siltumtrases izbūvi Jaunkalsnavas kultūras nama ēkai Vesetas ielā -8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

Indra Kārkliņa

8

Par finansējuma piešķiršanu Aronas, Bērzaunes, Dzelzavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas un Ošupes pagastu pārvaldēm ceļu uzturēšanas darbiem ziemas periodā

Edgars Gailums

9

Par degvielas izdevumu apmaksu 2012.gada oktobra, novembra un decembra mēnesī Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem

Solvita Seržāne

10

Par transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem, no kuru deklarētās dzīvesvietas pagastā nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports uz izglītības iestādi novada teritorijā 

Solvita Seržāne

11

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Gaujas ielā xxx, Madona atsavināšanu

Evita Zāle

12

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 19.06.2012. sēdes lēmumā (Protokols Nr. 13, 2.p.) ‘’Par aizņēmumu Ļaudonas vidusskolas internāta telpu remontam’’

Ilze Dreimane

13

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta Nr.12-05-LL15-L413201-000001 "Akustiskās skaņu sistēmas izveide un aprīkojuma iegāde Madonas kultūras nama orķestra telpai" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Maija Rieksta

14

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžetu

Sarmīte Kalniņa

15

Par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam un Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam izstrādes termiņa pagarinājumu

Ilona Gleizde

16

Par atļauju pieņemt lēmumus – izpildrīkojumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā

Helmuts Pujats

17

Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pagasta pārvaldei lietotas automašīnas iegādei

Aigars Šķēls

18

Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA “ Madonas Namsaimnieks”

Āris Vilšķērsts

19

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa mainīgās daļas apstiprināšanu

Osvalds Lucāns

20

Par ēkas statusa maiņu administratīvai ēkai „Skolas ielā 7”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Andris Dzenovskis


 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums