Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē


 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros

Projekta īstenošanas termiņš

02.03.2012. – 01.07.2013.

Projekta mērķis

Izveidot un labiekārtot sporta spēļu aktivitātēm laukumu Bērzaunē, paplašinot skolnieku fiziskās aktivitātes un palielinot bez maksas aktīvās atpūtas iespējas visām iedzīvotāju grupām, veicinot veselīgu, drošu dzīves veidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu sabiedrībai.

Projektā veicamās darbības

 Izveidot sporta spēļu laukumu

 Iegādāts aprīkojums:

- Florbola borti;

- Florbola vārti;

- Basketbola vairogi;

- Atkritumu urnas;

- Atpūtas – pārģērbšanas soliņi

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 15 946, 70 Ls, t.sk.:

ELFLA finansējums – 9 884,31 Ls

Pašvaldības finansējums – 6 062,39Ls

Projekta ieviešanas gaita

23.07.2012. Noslēgts līgums par sporta spēļu laukuma izbūvi ar SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”

23.07.2012. Noslēgts līgums ar SIA „BG projekti” par Basketbola vairogu uzstādīšanu;

23.07.2012. Noslēgts līgums ar SIA „KSil Baltic” par atkritumu urnu un soliņu iegādi;

23.07.2012. Noslēgts līgums ar SIA „689” par florbola vārtu un bortu iegādi”

01.09.2012. Izbūvēts sporta laukums;

20.09.2012. uzstādīti basketbola vairogi;
.10.2012. Piegādāti florbola borti un florbola vārti;
.11.2012. Piegādātās atkritumu urnas un pārģērbšanas soliņi;

28.11.2012. Darbi pabeigti objektā

Bildes

 

Projekta publicitāte:

1. Publikācija Madonas novada Vēstnesis/ 2012. augusts (7 lapa)

Projekta vadītāja

Indra Kārkliņa

Telefons 29324572, e-pasts: indra.karklina@madona.lv


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums