“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Bērzaunes ciemā II kārta”

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043”


Projekta ieviesējs

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.48703002782,

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853

tel.64825124

Projekta realizācijas termiņš

06.09.2011.- 05.09.2013..

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Privātmāju rajona ūdensapgādes sistēmā padotās ūdens kvalitātes un pakalpojuma nodrošnāšana atbilstoši normatīviem.

Ūdens zudumu samazināšana, racionāla ūdens resursu apsaimniekošana;

Pakalpojumanodrošināšana neatkarībā no energoresursiem un sakārtota infrastruktūra.

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Samazināta kanalizācijas sistēmas noslodze, vides piesārņojums no neattīrītu notekūdeņuinfiltrācijas gruntī caur sistēmas bojātajām vietām.

Notekūdenu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK normatīviem tiem notekūdeņiem, kurišobrīd tiek attīrīti privātajos septiķos vai uzglabāti uzkrājbedrēs.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība vismaz 95,7%

iedzīvotāju.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

Vismaz 95,7% centralizētai kanalizācijai pieslēgto

iedzīvotāju skaita nodrošināšana.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

1.aktivitāte Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un saņemts akcepts.

2.aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts, nodrošināta projekta autoruzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem.

3.aktivitāte – Būvdarbi:

   •  Ūdensvada rekonstrukcija Gaiziņa ielā no ūdenstorņa līdz ŪSI – 0,604km;
   • Jauna ūdensavad izbūve ozolu- Gaiziņa ielās 1, 760 km;
   • Jauna hidrofora V=0,5m3 (1 gab.) uzstādīšana esošajā ŪSI – 1 gab.;
   • Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Gaiziņa ielā (ūdenstornis – ŪSI) – 0,472 km;
   •  Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Gaiziņa – ozolu ielās - 1,404 km;
   • Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija (ŪSI -NAI) 0,233 km;

4.aktivitāte – Būvuzraudzība – nodrošināta projekta būvuzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem

Finansējums

Projekta kopējās izmksas – 380757,12 LVL

Attiecināmās izmaksas – 312096,00 LVL

ERAF finasējums 85% - 265281,60

Projekta ieviešanas gaita

05.09.2011. ir noslēgts līgumsar CFLA par projekta ieviešanu.

Līdz līguma parakstīšanai ar CFLA ir veiktas aktivitātes:

1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – SIA “C projekti””;

2. Tehniskā projekta izstrāde – SIA “Belss”.
Uz 15.09.2012. projektā notiek būvdarbi, tos veic SIA "Madonas siltums", autoruzraudzību veic SIA "Belss", būvuzraudzību veic SIA "P.M.G."
Uz 10.01.2013. projektā ieviešanā pabeigtas visas aktivitātes, notiek būvdarbu dokumentācijas sakārtošana un gatavošanās'objekta nodošanai ekspluatācijā.
05.09.2013. beidzas projekta īstenošanas termiņš.


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums