“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Sauleskalna ciemā II kārta”

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/002/042”

Projekta ieviesējs

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.48703002782,

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853

tel.64825124

Projekta realizācijas termiņš

06.09.2011.- 05.09.2013..

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Ūdens zudumu samazināšana, racionāla ūdens resursu apsaimniekošana;

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Samazināta kanalizācijas sistēmas noslodze, vides piesārņojums no neattīrītu notekūdeņuinfiltrācijas gruntī caur sistēmas bojātajām vietām.

Notekūdenu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK normatīviem tiem notekūdeņiem, kurišobrīd tiek attīrīti privātajos septiķos vai uzglabāti uzkrājbedrēs.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība vismaz 98,3%

iedzīvotāju.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

Vismaz 97% centralizētai kanalizācijai pieslēgto

iedzīvotāju skaita nodrošināšana.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

1.aktivitāte Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un saņemts akcepts.

2.aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts, nodrošināta projekta autoruzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem.

3.aktivitāte – Būvdarbi:

    • Ūdensvada rekonstrukcija Parka ielā (Bērnudārzs – Raiņa iela) 0,23 km;
    •  Ūdensvada rekonstrukcija Raiņa ielā (posms Parka – Aronas ielas) 0,23 km
    • Ūdensvada rekonstrukcija Raiņa ielā (posms Saules – Parka ielas) 0,35 km.;
 • Ūdensvada rekonstrukcija Saules ielā no ūdenstorņa līdz Raiņa ielai 0,36 km;
 • Ūdensvada rekonstrukcija Aronas ielā 0,17 km;
 •  Ūdensvada izbūve Aronas-Sauleskalna ielās 0,25 km;
 •  Ūdensvada rekonstrukcija Raiņa ielā (Raiņa 19 – Saules iela) 0,44 km;
    • Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Parka ielā (bērnudārzs – Raiņa iela) 0,270 km
    •  Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija (autoosta – Mārcienas krustojums) 0,23 km;
    •  kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Raiņa ielā (Saules iela – autoosta) 0,47 km
    • kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Saules ielā līdz Raiņa ielai 0,23 km;
    •  Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija posmā Raiņa ielā (autoosta – Aronas iela 3) 0,22 km;
    •  kanalizācijas kolektora izbūve posmā raiņa ielā (Saules ielas līdz Raiņa 19) 0,45 km;

4.aktivitāte – Būvuzraudzība – nodrošināta projekta būvuzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem

Finansējums

Projekta kopējās izmksas – 313670,54 LVL

Attiecināmās izmaksas – 257107,00 LVL

ERAF finasējums 85% - 218540,95 LVL

Projekta ieviešanas gaita

06.09.2011. ir noslēgts līgumsar CFLA par projekta ieviešanu.

Līdz līguma parakstīšanai ar CFLA ir veiktas aktivitātes:

1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – SIA “C projekti””;

2. Tehniskā projekta izstrāde – SIA “Belss”.


Uz 01.01.2012. 3. buvdarbus veic SIA "Madonas siltums"
4. Būvuzraudzību veic SIA "P.M.G."
5. Autoruzraudzību veic SIA "Belss"

Uz 30.12.2012.
30.12.2012. visas aktivitātes īstenotas  notiek projekta dokumentācijas kārtošana.
Tiek gatavoti līguma grozījumi ar CFLA par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 05.09.2013.
 05.09.2013. pabeigta projekta īstenošana. Sasniegti plānotie projekta rezultatīvie rādītāji.


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums