“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā “

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


“ Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/001/041”
 

Projekta ieviesējs

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.48703002782,

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853

tel.64825124

Projekta realizācijas termiņš

06.09.2011.- 05.03.2013..

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Ilgtspējīga pazemes resursu izmantošana un aizsardzība;

Novērsti cilvēku veselības riski, kurisaistīti ar neatbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens lietošanu uzturā;

Ūdens zudumu samzināšana, racionāla ūdens resursu apsaimniekošana;

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Samazināta kanalizācijas sistēmas noslodze, vides piesārņojums no neattīrītu notekūdeņuinfiltrācijas gruntī caur sistēmas bojātajām vietām.

Notekūdenu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Efektīvs un stabils notekūdeņu attīrīšanas process atbilstoši LR Vides ministrijas valsts vides dienesta atzinumā minētajām prasībām.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

1.aktivitāte Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un saņemts akcepts.

2.aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts, nodrošināta projekta autoruzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem.

3.aktivitāte – Būvdarbi:
 Ūdens ieguves avotu sagatvošana – jauna urbuma izveide 1 gab.;

 • Ūdens ieguves avotu sakārtošanas – esošā urbuma tamponēšana – 1 gab.;
 •  Ūdens sagatvošanas ietaišu izbūve, Q=1,5m3/h, ieskaitot hidroforu V=0,5m3 – 1 ga.,;
 • Ūdensvada rekonstrukcija 0,14 km;
 •  Esošo kanalizācijas rīklu rekonstrukcija – 0,15 km;
 • Jaunu bioloģisko NAI izbūve, Q=5m3/dnn – 1 gab.
 •  

  4.aktivitāte – Būvuzraudzība – nodrošināta projekta būvuzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem

  Finansējums

  Projekta kopējās izmksas – 63569,32 LVL

  Attiecināmās izmaksas – 52106,00 LVL

  ERAF finasējums 85% - 44290,10 LVL

  Projekta ieviešanas gaita

  UZ 05.03.2013. projektā ir paveikts:
  1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – SIA “C projekti””;

  2. Tehniskā projekta izstrāde  un autoruzraudzība– SIA “Belss”.
  3. Pabeigti būvdarbi, tos veica SIA "Madonas siltums"
  būvdarbu būvuzraudzību  veica SIA "P.M.G.". projektā ieviestas visas aktivitātes un sasniegti plānotie rezultāti.

  © 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums