Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē 

Projekta īstenošanas termiņš

28.12.2010. – 28.10.2011.

Projekta nosaukums

Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē


Projekta mērķis


Uzlabot satiksmes drošību Bērzaunes pagastā, izbūvējot apvienoto velosipēdistu/ gājēju celiņu un ierīkojot apgaismojumu no autobusu pieturas pie valsts autoceļu V-915 "Koknese - Odziena - Jāņukalns - Bērzaune" un P81 "Bērzaune - Vestiena - Ērgļi" krustojuma līdz Bērzaunes pamatskolai.

Projektā veicamās aktivitātes:

1. izbūvēt velosipēdistu/ gājēju celiņu no autobusa pieturas „Bērzaune”, kas atrodas valsts autoceļa P81 „Bērzaune- Vestiena - Ērgļi”malā, gar valsts 2.šķiras autoceļu V-915 „Koknese – Odziena – Jāņukalns - Bērzaune” līdz Bērzaunes pamatskolai;

2. ierīkot augšminētā velosipēdistu/ gājēju celiņa apgaismojums, uzlabojot pārvietošanās komfortu un drošību diennakts tumšajā laikā;

3. ierīkot gājēju pāreju, samazinot risku ceļa brauktuves šķērsošanas laikā;

4. izvietot satiksmes organizācijas līdzekļus- ceļa zīmes, uzlabojot satiksmes organizāciju;

5. labiekārtot velosipēdistu/ gājēju celiņa teritoriju.

Projekta finansējums

Plānotās projekta izmaksas 104040.80Ls

Projekta ieviešanas gaita

  • Izstrādāts tehniskais projekts;
  • Sagatavota dokumentācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai, kas ieplānots aprīlī.

 

Pagājušā gada nogalē LR Satiksmes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda atbildīgā iestāde apstiprināja darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” otrās projektu atlases kārtas ietvaros iesniegto projekta iesniegumu „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” un parakstīja vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Realizējot projektu, tiks izbūvēts velosipēdistu un gājēju celiņš no autobusu pieturas „Bērzaune” līdz Bērzaunes skolai. Gājēji un velosipēdisti, kas dodas virzienā uz skolu, vairs nebūs spiesti  pārvietoties pa bīstamajām ceļa nomalēm, bet varēs iecerēto mērķi droši un ar komfortu sasniegt pa bruģēto, diennakts tumšajā laikā apgaismoto celiņu.

Projekta īstenošanai piesaistīti 13 500Ls Madonas novada pašvaldības līdzekļu, 87 300Ls ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 3 100Ls- valsts budžeta dotācija.

Būvdarbus paredzēts uzsākt maija beigās, bet darbi saplānoti tā, ka lai jau septembra mēnesī skolēni un viņu vecāki uz skolu varētu doties pa jaunuzbūvēto celiņu.

Madonas novadā, pateicoties Eiropas Savienības ERAF līdzfinansējumam, līdz 2011.gada 28.oktobrim tiek īstenots projekts „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, pārvietošanās komfortu un drošību diennakts tumšajā laikā Bērzaunes ciemā, izbūvējot apvienoto velosipēdistu / gājēju celiņu ar gājēju pāreju, izvietot satiksmes organizācijas līdzekļus, labiekārtot velosipēdistu / gājēju celiņa teritoriju un ierīkot apgaismojumu no autobusu pieturas „Bērzaune”, kas atrodas valsts autoceļa P81 „Bērzaune- Vestiena - Ērgļi” malā, gar valsts 2.šķiras autoceļu V-915 „Koknese – Odziena – Jāņukalns - Bērzaune” līdz Bērzaunes pamatskolai.

Lai īstenotu projektu,  tika noslēgti pakalpojumu līgumi ar SIA „PRO BET” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības darbiem, ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkciju” par tehniskā projekta ceļu drošības auditu, ar SIA „Polyroad” par būvuzraudzību un ar SIA „Aiviekstes Energobūvnieks” par būvdarbu veikšanu.

Projektā paredzētos būvdarbus plānots pabeigt līdz 2011.gada 30.septembrim
 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika