ĪSTENOTS projekts Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 “Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā” īstenošana


 Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Madonas novada attīstības programmā 2013.-2020. gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, pārbūvējot ceļus, kas nodrošina piekļuvi Bērzaunes pagasta uzņēmumiem.

1.Posmā Kantoris - Dzirnaviņas no valsts autoceļa V881, kas ir piekļuves ceļš SIA "IVARS&KO" un MPKS "GAIZIŅŠ", tika pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 310,5 m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, nomainītas visas caurtekas, pārvietoti 2 apgaismes balsti, apzaļumota ceļam piegulošā nogāze un izbūvēts stāvlaukums 11 automašīnām.

2.Posmā "Autoceļš P81 Latvāņi", kas ir piekļuves ceļš SIA "TURBO AK", SIA "Latvāņi", SIA "TURBO BŪVE", tika pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 183,8 m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, nomainītas visas caurtekas, veikta ielu apgaismojuma izbūve, pieslēdzoties un izbūvējot kabeli līdz apgaismojumam ceļu V915, P81 un V881 krustojumā, apzaļumota ceļam piegulošā nogāze.

3.Posmā "Kantoris – Dzirnaviņas" no valsts autoceļa P81 kas ir piekļuves ceļš SIA "IVARS&KO" un MPKS "GAIZIŅŠ", tika pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 208,15 m, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, apzaļumota ceļam piegulošā nogāze. 4.Posmā "Autoceļa V880 posms", kas ir piekļuves ceļš SIA Upmaļi A", SIA "Īpašumi AK" un SIA "Latvāņi" un SIA "Turbo Būve", tika pārbūvēts posma segums un izbūvēts asfaltbetona segums 440 m, izveidota atklāta tipa ūdens atvade, nomainītas visas caurtekas, apzaļumota ceļam piegulošā nogāze. 

Rezultāts: Pārbūvēti četri ceļa posmi, kopā 1142,45 m garumā un stāvlaukums 11 automašīnām.

Plānotā projekta iznākuma rādītāji – 17 jaunas darba vietas un 9 212 751 EUR nefinanšu investīcijas. Projektā plānotās darbības nodrošinās piekļuvi 7 uzņēmumiem.

Kopējais  projekta budžets ir 683386.22 EUR,  ERAF atbalsta apjoms ir 555 100,00 EUR, valsts budžeta dotācija 24489.71 EUR.  

 Projektā ceļu pārbūvi veica SIA "Ošukalns", autoruzraudzību SIA "Global project", būvuzraudzību DIA "Roadlat", objekts pieņemts ekspluatācijā. 
Iesūtīts: 01.11.2021 09:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums