Projekts Nr. 5.6.2.0/16/I/011 Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā

 

Projekta īstenošanas termiņš 22.07.2019.

Projekta kopējās izmaksas – 922199,29 EUR

ERAF (85%) –781637,21 EUR

Valsts budžeta dotācija (3,75%) – 34484.00 EUR

Pašvaldības finansējums(11.25%) – 139769,60 EUR

Neattiecināmās izmaksas – 2626,10 EUR

Projektā veicamās darbības:

Projektā paredzēts veikt Kārļa un Sauleskalna ielas, kas ir piekļuves ielas degradētajai teritorijai, pārbūvi (0,748 km) , veicot sagatavošanas darbus, zemes klātnes izbūves darbus, segas izbūvi, labiekārtošanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, aizsargsienas izbūvi un apgaismojuma izbūvi projektā paredzētajās vietās.

Uz 01.08.2018. 

 Projekta ietvaros ir uzsākti būvdarbi Kārļa un Sauleskalna ielās, tos veic SIA “8 CBR” un būvuzraudzību veic SIA “RoadLat”.

Projektā paredzēts veikt Kārļa un Sauleskalna ielas, kas ir piekļuves ielas degradētajai teritorijai, pārbūvi, veicot sagatavošanas darbus, zemes klātnes izbūves darbus, segas izbūvi, labiekārtošanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un apgaismojuma izbūvi projektā paredzētajās vietās.

Uz 16.11.2018. 

  Objektā "Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve" atbilstoši nepiemērotajiem klimatiskajiem apstākļiem tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.

Uz 10.04.2019.
 Objektā "Sauleskalns un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve" tiks atsākti būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma. 

Uz 01.05.2019. Lai nodrošinātu projekta kvalitatīvu izpildi ir nepieciešams veikt papildus darbus pie esošā būvdarba līguma, paredzot skaņas samazinošu aizsargsienu Sauleskalna ielā, Sauleskalnā starp SIA "Baltic Block" ražotni un Sauleskalna ielu. Aizsargsienas izbūve mazinās ražotnes radīto troksni un gaisa piesārņojumu ar koka putekļu skaidām, blakus esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Pamatojoties uz iesniegumiem izstrādāts skaņas samazinošās sienas tehniskais risinājums. Madonas novada pašvaldība plāno pie esošā Būvdarbu līguma Nr. MNP/2.4.6/18/43 slēgt vienošanos par minēto darbu izpildi.

Projektā plānotās aktivitātes īstenotas. Objekts "Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve" pieņemts ekspluatācijā. 
Iesūtīts: 20.07.2019 14:28
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums